Help Print this page 

Document C:2008:115:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 115, 09. maj 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 115

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
9. maj 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

2008/C 115/01

Konsoliderede udgaver af traktaten om den Europæiske Union og traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

1

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Union

13

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

47

Protokoller

201

Bilag

329

Erklæringer knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten

335

Sammenligningstabel

361


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Denne publikation indeholder de konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt protokoller og bilag hertil, som disse ser ud efter de ændringer, der blev indført ved Lissabontraktaten, undertegnet den 13. december 2007 i Lissabon. Den indeholder tillige de erklæringer, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten.

Lissabontraktaten er fortsat under ratifikation i medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. I henhold til traktatens artikel 6 træder den i kraft den 1. januar 2009, hvis alle ratifikationsinstrumenter er blevet deponeret før denne dato, eller, hvis det ikke er tilfældet, den første dag i den måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikationsinstrument.

Denne publikation er af foreløbig karakter. Indtil Lissabontraktatens ikrafttræden kan der fortsat ske berigtigelse af de forskellige sprogudgaver for at rette eventuelle fejl, der måtte blive fundet i Lissabontraktaten eller i de eksisterende traktater.

Der er tale om et dokumentationsværktøj, der ikke medfører noget ansvar for Den Europæiske Unions institutioner.

DA

 

Top