Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaccination mod sæsoninfluenza

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaccination mod sæsoninfluenza

 

RESUMÉ AF:

Henstilling 2009/1019/EU om vaccination mod sæsoninfluenza

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Den har til formål at opfordre landene i Den Europæiske Union (EU) til at træffe sundhedsmæssige foranstaltninger for at bekæmpe sæsoninfluenza.

HOVEDPUNKTER

Udfordringer

 • Influenza er en smitsom virusinfektion i luftvejene, der forekommer som en epidemi i vintermånederne. Den kan medføre alvorlige komplikationer, herunder dødsfald.
 • I år med mindre udbrud af sæsoninfluenza anslås antallet af dødsfald til i gennemsnit at være otte ud af en befolkning på 100 000. Dette tal kan stige til 44 i år med større udbrud.
 • I tilfælde af en influenzaepidemi kan hospitaler og lægetjenester blive overbebyrdede. Dette medfører en stigning i direkte omkostninger (som følge af brugen af medicinske og ikke-medicinske ressourcer) og indirekte omkostninger (som følge af tab af produktivitet og sygefravær).

Vacciners effektivitet og virkningsgrad

 • Antallet af tilfælde af sæsoninfluenza kan reduceres gennem vaccination. »Risikogrupperne« i befolkningen skal vaccineres mod influenza. Desuden må de logistikmæssige aspekter som f.eks. levering og administration af vacciner ikke undervurderes, hvis vaccinationsdækningen skal være effektiv.
 • Det er vigtigt at handle på EU-plan for at undgå, at en ny influenzavirusstamme bliver en pandemi, som det skete i 1918, 1957 og 1968.

Nationale planer og strategier

 • Henstillingen opfordrer EU-landene til at vedtage nationale planer eller strategier om vaccinationsdækning.
 • Formålet var at dække 75 % af den udsatte befolkning, helst senest i vinteren 2014-2015. Denne gruppe blev defineret i retningslinjerne fra Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme.
 • EU-landene opfordres til at indsende rapporter til Europa-Kommissionen, på frivillig basis, om gennemførelsen af denne henstilling og især om den vaccinationsdækning, der er opnået i risikogrupperne.
 • Der bør udføres oplysningskampagner rettet mod sundhedspersoner samt personer i risikogrupper og deres familier.
 • Kommissionen opfordres til at rapportere regelmæssigt til Rådet om gennemførelsen af denne henstilling, på baggrund af de oplysninger der indsendes fra EU-landene.

Evaluering

 • En rapport udgivet i 2015 af Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme foreslår, at alle EU-lande muligvis bliver nødt til at genoverveje deres tilgang for at indsamle mere omfattende og nøjagtige oplysninger om vaccinationsdækning af sæsoninfluenza for målbefolkningsgrupperne.
 • Den opfordrer de EU-lande, som ikke overvåger vaccinationsdækningen i de ældre befolkningsgrupper, til at udføre denne overvågning, så offentlige sundhedsorganisationer kan spore deres fremskrift og afdække hindringer for opnåelse af nationale mål samt EU-mål.
 • Rapporten bemærker, at flere lande har været i stand til at levere oplysninger om vaccinationsdækningsrater for grupper, som f.eks. ansatte i sundhedsvæsnet og gravide kvinder, og tilbyder anbefalinger som en måde til at nå højere vaccinationsrater og bedre overvågning fremover.
 • I 2015 afholdt Kommissionen en høring på højt niveauom emnet, hvor det blev understreget, hvor vigtigt sygdomsforebyggelse er for udgifterne til sundhedspleje.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets henstilling 2009/1019/EU af 22. december 2009 om vaccination mod sæsoninfluenza (EUT L 348 af 29.12.2009, s. 71–72)

seneste ajourføring 30.01.2017

Top