Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen

Middelhavsunionen skal styrke relationerne mellem Europa og tredjelande i middelhavsområdet inden for rammerne af et styrket Euromedpartnerskab og skabe synlige og konkrete resultater for borgerne i regionen.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 20. maj 2008 om Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen [KOM (2008) 319 endelig udgave - Ikke publiceret i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Formålet med denne meddelelse er at øge effektiviteten i Euromedpartnerskabet Den nye Middelhavsunion skal især udvikle:

 • det politiske samarbejde
 • princippet om fælles ansvar ved gennemførsel af multilaterale relationer
 • regionale og subregionale projekter, der er mere konkrete og synlige for regionens borgere.

Antallet af aktører, der omfattes heraf, er udvidet til 43 stater. Det drejer sig om alle medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), Europa-Kommissionen, partnerlandene og observatører fra Euromedpartnerskabet (Mauritanien, Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Jordan, Den Palæstinensiske Myndighed, Israel, Libanon, Syrien, Tyrkiet og Albanien) og de andre Middelhavskyststater (Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Monaco).

Middelhavsunionen falder ind under rammerne for Euromedpartnerskabets fællesskabspolitikker og ordninger.

Institutionel driftsform

Partnerskabet udvikles med tanke på ligevægt og gensidig accept. Med dette for øje foreslås i meddelelsen:

 • topmøder hvert andet år mellem regeringschefer
 • fælles formandskab, der sikres med en repræsentant fra Den Europæiske Union og et medlemsland fra Middelhavsregionen
 • et blandet stående udvalg forestår den institutionelle forvaltning og består af repræsentanter fra EU's medlemsstater, fra partnerlande i Middelhavsregionen og fra Europa-Kommissionen
 • et paritetisk sekretariat, bestående af udstationerede funktionærer, der har til opgave at identificere, undersøge og følge projekter.

Den Parlementariske Forsamling for Middelhavsregionen (APEM) har fået sin rolle bekræftet som forum for en parlamentarisk dialog og konsultativ instans om iværksættelsen af partnerskabet.

Projektets dimension

Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen er rammen om iværksættelsen af det regionale og transnationale samarbejde, udvikling af regional samhørighed, økonomisk integration og infrastrukturersammenkoblinger.

Strategien i det vejledende program or Euromedregionen 2007-2013 gælder fortsat. Ekstraressourcer til finasiering af projekterne skal først og fremmest stamme fra:

 • deltagelse fra den private sektor
 • bilateralt fra EU-medlemsstaternes side
 • bidrag fra Middelhavspartnerne
 • de internationale finansieringsinstitutioner, regionale banker og andre bilaterale midler
 • Euro-Middelhavsfaciliteten for investeringer og partnerskab (FEMIP) til fremme af udviklingen af den private sektor
 • naboskabsinvesteringsfaciliteten (ENIP) og instrumenter for grænseoverskridende samarbejde under ENIP
 • andre instrumenter, der er gældende i lande, der er omfattet af initiativet.

Kontekst

Barcelonaprocessen er det eneste forum for en konstruktiv dialog, der sigter mod at bygge videre på politiske, socio-økonomiske reformer samt modernisering af Middelhavsregionen.

Liberalisering af handlen med EU med henblik på at skabe en frihandelzone har især gavnet eksport og investering. Imidlertid er det nødvendigt med mere gennemgribende og hurtige reformer for at nå frem til en effektiv regional integration.

Ved det første topmøde Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen den 13. juli 2008 i Paris vedtog statscheferne en fælleserklæring (FR) i overensstemmelse med denne meddelelses vigtigste forslag.

Seneste ajourføring: 01.01.2008

Top