Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Amerikas Forenede Stater

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Amerikas Forenede Stater

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Amerikas Forenede Stater (USA) og den Europæiske Union (EU) sigter mod at fremme, udvikle og lette aktiviteter, der involverer videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem aftalens to parter. Særligt giver den amerikanske og europæiske forskere mulighed for at deltage i hinandens forsknings- og udviklingsaktiviteter på gensidig basis.

DOKUMENTER

98/591/EF: Rådets afgørelse af 13. oktober 1998 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering.

2009/306/EF: Rådets afgørelse af 30. marts 2009 om forlængelse og om ændring af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering.

2014/240/EU: Rådets afgørelse af 14. april 2014 om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering.

RESUMÉ

Afgørelse 2014/240/EU sigter mod at udvide aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem det Europæiske Fællesskab (EF) og Amerikas Forenede Stater (USA), som oprindeligt blev undertegnet den 5. december 1997 i Washington, med yderligere 5 år.

Formålet er at styrke samarbejdet mellem de to parter på områder med fælles prioritet, hvor der gennemføres videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter. Områderne med samarbejdsaktiviteter er som følger:

 • miljø (herunder klimaforskning)
 • biomedicin og sundhed (herunder aids, infektionssygdomme og stofmisbrug)
 • landbrug
 • fiskerividenskab
 • ingeniørvirksomhed
 • ikke-nuklear energi
 • naturressourcer
 • materialevidenskab (herunder nanoteknologi) og metrologi
 • informations- og kommunikationsteknologier (IKT)
 • telematik
 • bioteknologi
 • havforskning og -teknologi
 • forskning i samfundsvidenskab
 • transport
 • forskning i sikkerhed
 • rumforskning
 • videnskabs- og teknologipolitikker, administration og uddannelse af samt bevægelighed for forskere.

Aktioner i henhold til denne aftale omhandler gennemførelse af forskningsprogrammer, teknologisk udvikling og demonstration gennem fremme af samarbejde med og mellem virksomheder, forskningscentre og universiteter i USA og EU-landene. De sigter også mod at fremme uddannelse af og bevægelighed for forskere samt formidling og optimering af forskningsresultater under overholdelse af beskyttelsen af intellektuel ejendomsret.

De to parter letter adgangen til deres område for forskere og udstyr, som anvendes til aktiviteter, der er omfattet af denne aftale. Koordinationen udføres af en Fælles Konsultativ Gruppe (JCG), som normalt mødes en gang om året. Denne gruppe består af et begrænset og lige antal repræsentanter fra hver af parterne. Den evaluerer og overvåger gennemførelsen af aftalen. Dens opgaver omfatter også sektorer, hvor samarbejdet kan styrkes, og fastlægger forskningsprioriteter.

Baggrund

Aftalen mellem EU og USA fastlægger en officiel ramme for samarbejde om videnskabelig og teknologisk forskning. Den blev oprindeligt undertegnet den 5. december 1997 for en indledende periode på 5 år. Den kan forlænges med eventuelle ændringer i perioder på 5 år ad gangen. For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for Generaldirektoratet for Forskning og Innovation.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 98/591/EF

13.10.1998

-

EUT L 284 af 22.10.1998 af s. 35-36.

Afgørelse 2009/306/EF

30.3.2009

-

EUT L 90, 2.4.2009 af s. 20-21.

Afgørelse 2014/240/EU

14.4.2014

-

EUT L 128 af 30.4.2014, s. 43-44.

23.09.2014

Top