Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stabiliserings- og associeringsprocessen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stabiliserings- og associeringsprocessen

EU ønsker at lancere en stabiliserings- og associeringsproces med Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Albanien ligesom Montenegro og Serbien, herunder Kosovo (i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244) der udgjorde Forbundsrepublikken Jugoslavien i 1999. EU vil derfor etablere nye aftaleforbindelser stabiliserings- og associeringsaftaler - med disse lande.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 26. maj 1999 om stabiliserings- og associeringsprocessen for landene i det sydøstlige Europa [KOM(1999) 235 endelig - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

Meddelelsen bidrager til en fælles strategi fra Unionens side over for Sydøsteuropa. Denne strategi danner rammerne for EU’s forbindelser med regionen.

Den bestående regionale tilgang

Som led i den regionale tilgang blev der allerede i 1996 etableret forbindelser med de fem lande i regionen: Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Albanien sammen med Forbundsrepublikken Jugoslavien der nu er blevet til Republikken Montenegro og, Republikken Serbien, herunder Kosovo (i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244). Målene for den regionale tilgang, der blev fastlagt i 1996, var at støtte gennemførelsen af Dayton/Paris- og Erdut-fredsaftalerne og at skabe et område med politisk stabilitet og økonomisk velfærd gennem:

 • indførelse og opretholdelse af demokrati og retsstatsforhold
 • respekt for mindretal og menneskerettigheder
 • reaktivering af erhvervsaktiviteten.

Stabiliserings- og associeringsprocessen

Med meddelelsen lanceres der et nyt udvidet initiativ til fordel for landene i Sydøsteuropa. Det indebærer, at der igangsættes en stabiliserings- og associeringsproces, som forudsætter:

 • stabiliserings- og associeringsaftaler med henblik på tiltrædelse af Den Europæiske Union, så snart Københavnskriterierne er opfyldt
 • udvikling af de økonomiske og handelsmæssige forbindelser med regionen og inden for regionen
 • udbygning af den eksisterende økonomiske og finansielle bistand
 • støtte til demokratisering, civilsamfundet, uddannelse og udvikling af institutioner
 • samarbejde på området retlige og indre anliggender
 • udvikling af den politiske dialog.

I meddelelsen analyseres det desuden pr. land, i hvilket omfang de betingelser, som stabiliserings- og associeringsprocessen er forbundet med, overholdes. Med udgangspunkt i disse analyser erklærede Kommissionen, at forhandlingerne om stabiliserings- og associeringsaftaler med Bosnien-Hercegovina og Kroatien kunne påbegyndes, så snart de pågældende lande opfyldte de fornødne betingelser. Med hensyn til Forbundsrepublikken Jugoslavien der siden er blevet til Republikken Montenegro og, Republikken Serbien, herunder Kosovo (i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244), pegede Kommissionen på, at det end ikke kunne overvejes at indlede sådanne forhandlinger, så længe konflikten i Kosovo stod på. Den anførte derimod, at den ville forelægge et forslag om indledning af forhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Kommissionen erklærede sig rede til til sin tid at rapportere om muligheden for forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale med Albanien.

TILHØRENDE DOKUMENTER

BILATERALE AFTALER

 • Albanien

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side – Protokol – Erklæringer [EUT L 107 af 28.4.2009].

 • Bosnien-Hercegovina

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse af 8. april 2008 om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side [KOM(2008) 182 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Interimsaftale om handel og handelsanliggender mellem det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side [Den Europæiske Unions Tidende L 169 af 30.6.2008].

 • Kroatien

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side, og Republikken Kroatien på den anden side [Den Europæiske Unions Tidende L 26 af 28.1.2005].

 • Makedonien

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side [Den Europæiske Unions Tidende L 84 af 20.3.2004].

 • Republikken Montenegro

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side EUT L 108 af 29.4.2010.

EVALUERING

Beretning fra Kommissionen af 30. marts 2004 "Stabiliserings- og associeringsprocessen for Sydøsteuropa" - Tredje årsberetning  [KOM(2004) 202 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen af 26. marts 2003 "Stabiliserings- og associeringsprocessen i Sydøsteuropa" - Anden årsberetning [KOM(2003) 139 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen af 3. april 2002 "Stabiliserings- og associeringsprocessen for Sydøsteuropa" - Første årsberetning [KOM(2002) 163 endelig - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

Seneste ajourføring: 07.06.2010

Top