Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's forhold til Kina

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's forhold til Kina

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 2616/85 om indgåelse af aftalen om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem EU og Kina

Aftale om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem EU og Kina

EU's og Kinas strategiske dagsorden for samarbejde 2020

Fælles meddelelse (JOIN(2016) 30 final) — Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina

Rådets konklusioner om en EU-strategi over for Kina

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE DOKUMENTER?

De danner grundlag for det strategiske partnerskab mellem EUog Kina , som har udviklet sig fra handel og økonomisk samarbejde til at omfatte udenrigs- og sikkerhedsanliggender samt tackling af internationale udfordringer som for eksempel klimaforandringer og global økonomisk styring.

HOVEDPUNKTER

EU's og Kinas strategiske dagsorden for 2020 er det vejledende dokument for forholdet mellem de to parter. Det er inddelt i fire hovedkategorier:

 • Fred og sikkerhed: EU og Kina støtter et styrket samarbejde og udvidede dialoger om internationale og regionale sikkerhedsspørgsmål med globale følger.
 • Velstand: EU og Kina fokuserer på nøgleinitiativer som for eksempel:
  • mere åben handel og mere åbne investeringer
  • udveksling af industriel viden
  • samarbejde inden for landbrugsforskning
  • mere samarbejde inden for udvikling af transport og infrastruktur.
 • Bæredygtig udvikling: EU og Kina fokuserer på deres fælles ansvar for at fremme global udvikling gennem samarbejde på områderne:
 • Udvekslingsophold: EU og Kina udgør tilsammen over en fjerdedel af verdens befolkning, så det er vigtigt at skabe mere kontakt mellem mennesker begge steder for at forbedre den fælles forståelse. Derfor er der fokus på kultur, uddannelse og ungdomsdialog. EU og Kina deltager i mere end 60 regelmæssige dialoger på vigtige udenrigspolitiske områder samt om tekniske emner som for eksempel industripolitik, uddannelse, toldvæsen, atomenergi og forbrugerbeskyttelse.

Ny tilgang

BAGGRUND

 • Det diplomatiske forhold mellem EU (dengang EØF) og Kina blev grundlagt i 1975. Siden da har partnerskabet udviklet sig til at tage fat på en lang række globale udfordringer, fra ikkespredning af masseødelæggelsesvåben til sikkerhedssituationen i Asien, over global opvarmning og til kampen mod ulovlig migration og menneskehandel.
 • Som strategiske partnere har EU og Kina et stadigt stigende samarbejde om vigtige internationale og regionale problemstillinger, og de to sider er enige om at fremme fred, velstand og bæredygtig udvikling til fordel for alle.
 • EU er Kinas største handelspartner, og Kina er EU's næststørste handelspartner. Handels- og investeringsforholdet mellem de to er en vigtig kilde til velstand, job, udvikling og innovation for begge parter.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets forordning (EØF) nr. 2616/85 af 16. september 1985 om indgåelse af aftalen om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Kinesiske Folkerepublik (EFT L 250 af 19.9.1985, s. 1)

Aftale om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Kinesiske Folkerepublik (EFT L 250 af 19.9.1985, s. 2-7)

EU's og Kinas strategiske dagsorden for samarbejde 2020

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet — Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina (JOIN(2016) 30 final af 22.6.2016)

EU-strategi over for Kina — Rådets konklusioner (Bruxelles, 18.7.2016)

seneste ajourføring 20.03.2017

Top