Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskab med FN: udviklingshjælp og humanitær bistand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerskab med FN: udviklingshjælp og humanitær bistand

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2001) 231 endelig udg.) — Opbygning af et effektivt partnerskab med FN inden for udvikling og humanitære anliggender

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

HOVEDPUNKTER

 • Partnerskabet mellem EU og FN bygger på det fælles mål at nå ud til de mest udsatte befolkninger i kriser over hele verden og mindske deres lidelser.
 • Projekter vedrørende humanitær bistand og udviklingssamarbejde, som udføres af FN, koordineres direkte med de relevante tjenestegrene hos Europa-Kommissionen (hhv. GD for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan og GD for Internationalt Samarbejde og Udvikling — EuropeAid), og EuropeAid har ansvaret for den overordnede koordinering af forholdene mellem FN og Europa-Kommissionen.
 • Den finansielle og administrative rammeaftale, som sidst blev revideret i 2014, fastlægger de retlige bestemmelser, som finder anvendelse på alle aftaler mellem EU og FN’s agenturer. EU og FN kan tilpasse deres tilgang til samarbejde ved at:
  • udarbejde flerårige programmeringsinstrumenter for de enkelte lande i den europæiske eksterne politik
  • oprette en ny finansforordning for EU for at tillade større fleksibilitet vedrørende deltagelse i FN’s aktiviteter
  • reformere den finansielle og administrative rammeaftale mellem EU og FN vedrørende finansiel forvaltning, styring og revision af FN’s programmer og projekter
  • øge repræsentationen og forsvaret for EU’s politiske prioriterer i FN gennem multilateralt samarbejde.
 • Denne meddelelse fastlægger to hovedprincipper for styrkelse af samarbejdet mellem EU og FN:
  • Arbejdsdelingen mellem EU, FN’s agenturer og deres partnere skal afhænge af deres kompetencer.
  • Udviklingsaktiviteterne skal rettes mod at reducere fattigdom.
 • Meddelelsen foreslår også, at EU støtter FN’s partnerorganisationer, som er i tråd med EU’s politiske prioriteter, og samtidig koordinerer flerårig finansiering fra forskellige donorer og bekæmper svig.

BAGGRUND

EU bidrager (når EU-landenes bidrag medregnes) med den største del af finansieringen af FN’s budget. EU og FN samarbejder om at udføre fælles aktioner på globalt plan. Deres samarbejde strækker sig til størstedelen af de områder, som EU’s eksterne politik dækker, og til alle de områder, som er dækket i FN’s charter (fred, sikkerhed, menneskerettigheder, økonomiske og sociale anliggender, humanitær bistand og handelspolitik).

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Opbygning af et effektivt partnerskab med FN inden for udvikling og humanitære anliggender (KOM(2001) 231 endelig udg. af 2.5.2001)

seneste ajourføring 06.12.2016

Top