Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fredsfacilitet for Afrika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fredsfacilitet for Afrika

 

RESUMÉ AF:

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2003 af 11. december 2003 om anvendelse af midler fra rammebeløbet for langsigtet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond til oprettelse af en fredsfacilitet for Afrika

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den opretter en finansieringsordning for fredsfaciliteten for Afrika, som er Den Europæiske Unions (EU) primære kilde til finansiering af foranstaltninger i Den Afrikanske Union (AU) og Afrikas regionale økonomiske fællesskaber (REC) vedrørende fred og sikkerhed.

HOVEDPUNKTER

Cotonouaftalen danner det retlige grundlag for fredsfaciliteten for Afrika og finansieres gennem Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).

Fredsfaciliteten for Afrika er baseret på princippet om afrikansk ejerskab. De direkte støttemodtagere under fredsfaciliteten for Afrika er Den Afrikanske Union og Afrikas regionale økonomiske fællesskaber samt regionale mekanismer.

Siden 2004 har fredsfaciliteten for Afrika modtaget over 2,2 mia. EUR i EU-finansiering.

 • Fredsstøtte
  • Støtte til fredsbevaring og fredskonsolidering er en af fredsfaciliteten for Afrikas vigtigste opgaver.
  • Fredsfaciliteten har med gode resultater støttet fredsbevarende tiltag i Comorerne, Den Centralafrikanske Republik, Mali, Somalia, Sudan, Sydsudan og Tchad Sø-Bassinet.
 • Kapacitetsopbygning
  • Siden 2007 har kapacitetsopbygning været et vigtigt område for fredsfaciliteten for Afrika. Målet er at styrke kapaciteten og effektiviteten i Den Afrikanske Union, de afrikanske regionale økonomiske fællesskaber og de regionale mekanismer.
  • Det langsigtede mål er at sætte de afrikanske institutioner i stand til selv at sikre fred og sikkerhed.
 • Tidlig indsats
  • Mekanismen for tidlig indsats giver mulighed for at yde støtte ved akut behov ved at yde finansiering til de første faser af foranstaltninger til forebyggelse, styring og løsning af kriser.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 11. december 2003.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2003 af 11. december 2003 om anvendelse af midler fra rammebeløbet for langsigtet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond til oprettelse af en fredsfacilitet for Afrika (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 108-111)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 617/2007 af 14. maj 2007 om gennemførelsen af 10. Europæiske Udviklingsfond under AVS-EF-partnerskabsaftalen (EUT L 152 af 13.6.2007, s. 1-13)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 617/2007 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

2007/461/EF: Afgørelse nr. 2/2007 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 25. maj 2007 om muligheden for at yde yderligere bilaterale bidrag, som forvaltes af Kommissionen, til støtte for målsætningerne i fredsfaciliteten for Afrika (EUT L 175 af 5.7.2007, s. 35)

Rådets forordning (EU) 2015/322 af 2. marts 2015 om gennemførelse af 11. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 3.3.2015, s. 1-16)

seneste ajourføring 07.12.2016

Top