Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
International indsats for at hjælpe gældstyngede fattige lande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

International indsats for at hjælpe gældstyngede fattige lande

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Kommissionen (COM(1999) 518 final) om EU’s deltagelse i gældslettelsesinitiativet for stærkt gældstyngede fattige lande

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den beskriver initiativet for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC), som blev iværksat af Verdensbanken, Den Internationale Valutafond (IMF) og andre multilaterale, bilaterale og kommercielle kreditorer, og som i høj grad støttes af Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

 • Formålet med HIPC-initiativet er at have en omfattende tilgang til gældsreduktion.
 • Initiativet indfører et system, under hvilket fattigere lande kan ansøge om gældsreduktion. Det er udarbejdet til at hjælpe de lande, som ikke kan nå en holdbar gældsbyrde gennem traditionelle mekanismer med omlægning og gældsreduktion alene.
 • Lande, der søger gældsreduktion i henhold til ordningen, underkaster sig en proces i to trin:
 • For at kvalificere sig til trin 1 i gældslettelsen skal landet:
  • normalisere sine relationer med multilaterale banker* og nå en aftale vedrørende mulige restancer;
  • vedtage tilpasnings- og reformprogrammer støttet af IMF og Verdensbanken og bevise, at de kan gennemføres;
  • vedtage en strategi for nedbringelse af fattigdom.
 • Når dette er opnået, analyseres den resterende gæld med henblik på at bestemme, om et lands udlandsgældsforpligtelser er holdbare, og om landet er berettiget til hjælp i henhold til HIPC-initiativet. Dette kaldes »beslutningstidspunktet«.
 • I løbet af denne første fase er ansøgerlandet fortsat berettiget til »traditionel« gældslettelse, som aftalt af Paris-klubben*.
 • For at kunne nå »afslutningstidspunktet« under trin 2 og få fuld bistand skal landet:
  • yderligere bevise sin evne til at levere resultater;
  • gennemføre vigtige aftalte strukturpolitiske reformer;
  • opretholde finansiel stabilitet;
  • vedtage og gennemføre en fastsat strategi for nedbringelse af fattigdom i mindst et år.
 • Der er ingen fast tidsplan for afslutning af de to trin.
 • I 2005 blev HIPC-initiativet suppleret med det multilaterale gældslettelsesinitiativ (MDRI). Dette giver 100 % eftergivelse af berettiget gæld fra IMF, Verdensbanken og Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF) for lande, som fuldfører processen under HIPC-initiativet. I 2007 godkendte Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) også yderligere gældslettelse til HIPC-lande på den vestlige halvkugle.
 • I oktober 2016 var der blevet godkendt gældsreduktionspakker under HIPC-initiativet for 36 lande, heraf 30 i Afrika, med allokering af 76 mia. USD i gældslettelse. Yderligere tre lande er aktuelt berettiget til bistand under HIPC-initiativet.

BAGGRUND

* VIGTIGE BEGREBER

Multilaterale banker: banker som f.eks. Verdensbanken og IMF samt regionale finansielle institutioner som f.eks. Den Afrikanske Udviklingsbank.

Paris-klubben: en uformel gruppe af kreditornationer, som giver gældslettelse til udviklingslande.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en fællesskabsdeltagelse i gældslettelsesinitiativet for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC) (COM(1999) 518 final af 26.10.1999)

seneste ajourføring 07.12.2016

Top