Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-retningslinjer til bekæmpelse af tortur og anden grusom behandling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-retningslinjer til bekæmpelse af tortur og anden grusom behandling

RESUMÉ AF:

Retningslinjer for en EU-politik over for ikke-EU-lande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE RETNINGSLINJER?

De skaber et operationelt værktøj, der skal bruges af EU i forbindelse med kontakten med ikke-EU-lande for at bekæmpe tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende straf (f.eks. vold under varetægtsfængsling).

HOVEDPUNKTER

EU bekæmper tortur og mishandling gennem støtte til internationale instrumenter (f.eks. Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Genèvekonventionerne, statutten for Den Internationale Straffedomstol osv.), og gennem foranstaltninger inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), såsom regulering af handelen med torturinstrumenter.

EU-aktioner til bekæmpelse af tortur og mishandling i forbindelserne med ikke-EU-lande består af følgende:

 • etablering af politiske dialoger med ikke-EU-lande og regionale organisationer. Retningslinjerne om menneskerettighedsdialoger fastlægger klare betingelser og principper på dette område
 • at tage politiske initiativer og udsende offentlige erklæringer, hvori relevante ikke-EU-lande indtrængende opfordres til at træffe effektive foranstaltninger mod tortur og anden mishandling
 • fremme af samarbejdet med civilsamfundet i bilateralt og multilateralt samarbejde, navnlig i forbindelse med EU-handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og demokrati (2015-2019), som understøtter NGO'er i forbindelse med bekæmpelse af tortur
 • iagttagelse af roller for EU-ambassaderepræsentanter under retssager, hvor man frygter, at tiltalte har været udsat for tortur eller mishandling.

I disse retningslinjer opfordrer EU lande uden for EU til at træffe følgende foranstaltninger:

 • forebygge, forbyde og fordømme tortur og mishandling
 • overholde og gennemføre internationale normer og procedurer (f.eks. FN-konventionen mod tortur)
 • skabe sikkerhedsforanstaltninger og procedurer vedrørende tilbageholdelsessteder
 • sørge for rehabilitering og erstatning til ofrene
 • etablere nationale retsgarantier
 • bekæmpe straffrihed
 • etablere grupper, der kræver særlig opmærksomhed (f.eks. flygtninge, asylansøgere eller fanger)
 • tillade overvågningsmekanismer i forbindelse med frihedsberøvelse
 • etablere nationale institutioner til forebyggelse af tortur
 • styrke retssystemet
 • yde effektiv uddannelse for retshåndhævende personale samt militær- og sundhedspersonale i forbindelse med tortur og mishandling
 • forhindre enhver form for intimidering eller repressalier
 • gennemføre obduktioner.

BAGGRUND

Respekten for menneskerettighederne er en af de vigtigste prioriteter i EU 's eksterne forbindelser. Bekæmpelse af tortur og mishandling er en nødvendig del af dette arbejde på trods af eksistensen af en lang række internationale instrumenter, der forbyder denne form for alvorlig krænkelse af den menneskelige værdighed.

EU's aktioner, stærkt støttet af alle unionens lande, har til formål at forebygge og eliminere tortur og mishandling og at bekæmpe straffrihed for de ansvarlige. Dette arbejde supplerer EU's indsats til bekæmpelse af dødsstraf.

DOKUMENT

Retningslinjer for en EU-politik over for ikke-EU-lande vedrørende tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf — Ajourføring af retningslinjerne 6129/1/12 REV1, den 20. marts 2012

seneste ajourføring 08.03.2016

Top