Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vigtige spørgsmål vedrørende Europas konkurrenceevne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Vigtige spørgsmål vedrørende Europas konkurrenceevne

EU's konkurrenceevne skal styrkes, og det er derfor nødvendigt at give industrien nye impulser. Kommissionen understreger endnu en gang, at dette bør være en prioritet for EU. Den foreslår derfor en debat om den europæiske industris resultater og fremtid med henblik på at lette og lede arbejdet i Rådet "Konkurrence".

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. november 2003, "Vigtige spørgsmål vedrørende Europas konkurrenceevne - mod en integreret tilgang" [KOM(2003) 704 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Konkurrenceevnen bestemmes af produktivitetens vækst. En konkurrencedygtig økonomi er således en økonomi, hvis produktivitet er i stærk og vedvarende vækst.

Mange faktorer har direkte indflydelse på konkurrenceevnen. Således har f.eks. evnen til at fremme forskning, innovation og iværksætterånd, men også til at tilskynde til investering, konkurrenceniveauet og også udnyttelsen af det udvidede indre markeds fordele, direkte indflydelse på udviklingen af den europæiske konkurrenceevne.

Betydningen af, at Europa bliver mere konkurrencedygtigt

En konkurrencedygtig europæisk industri er en forudsætning for, at EU kan nå sine sociale og miljømæssige mål og således sikre en forbedring af de europæiske borgeres livskvalitet.

Status over den nuværende konkurrenceevne

Produktivitetens vækst i Europa bliver i øjeblikket langsommere. Denne afmatning resulterer i et tab af konkurrenceevne og giver anledning til alvorlig bekymring. Den er en trussel mod den europæiske industris udvikling og evne til at gennemføre strukturelle tilpasninger.

Selv om der ikke i øjeblikket er noget klart bevis for, at Europa mister industri, giver den igangværende strukturtilpasning ikke desto mindre anledning til vanskeligheder.

EU viser således tegn på svaghed på flere vigtige områder, herunder bl.a. forskning og udvikling, innovation, informations- og kommunikationsteknologier, iværksætterånd, men også udvikling af ny kompetence.

For at være konkurrencedygtig på et verdensmarked, der bliver stadig mere åbent for konkurrence, er det således bydende nødvendigt, at EU bliver mere konkurrencedygtigt. EU må således i særlig grad tilskynde til investering i forskning, innovation, informations- og kommunikationsteknologi, ny tilrettelæggelse af arbejdet og uddannelse, som er vigtige elementer i overgangsprocessen. Det er vigtigt, at den europæiske industri forudser og forbereder sig bedre på de udfordringer, tilpasningen indebærer.

Hvad kan der gøres for at sikre konkurrenceevnen?

Det er afgørende, at EU's støtter sig på en analyse af konkurrenceevnen. En sådan analyse skal omfatte dels en horisontal økonomisk analyse, dels en detaljeret analyse af de forskellige sektorers konkurrenceevne. Således identificeres de vigtigste problemer, der er forbundet med konkurrenceevnen i almindelighed, men også de særlige problemer, der findes i bestemte industrisektorer. Analysen giver følgelig mulighed for at bestemme, hvilke aktioner EU bør indlede.

Men alle EU-politikker bør bidrage til en styrkelse af konkurrenceevnen. Det er derfor væsentligt at udnytte synergier med visse andre EU-politikker (industripolitik, politik for forskning og udvikling, konkurrencepolitik, strategi for det indre marked, skattepolitik, beskæftigelsespolitik, uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitik, miljøpolitik, transport- og energipolitik og regionalpolitik) for at opnå bedre resultater for konkurrenceevnen, både på EU- og på nationalt plan.

De europæiske institutioner og medlemsstaterne bør være "konkurrenceevnens vogtere". De har således ansvaret for at vedtage og gennemføre den lovgivning, der er forudsætningen for økonomisk vækst. Derudover skal de systematisk foretage en konsekvensanalyse. De skal med andre ord være parate til beslutsomt at reagere på virkningerne af deres politiske beslutninger for beskæftigelsen.

Kontekst

Denne meddelelse er affødt af anmodningen fra Det Europæiske Råds forårsmøde i 2003 om udarbejdelse af en strategi for konkurrenceevnen. Mere generelt indgår den i den debat om industripolitikkens bidrag til forbedring af industriens konkurrenceevne, som blev indledt med Kommissionens meddelelse af 11. december 2002.

Seneste ajourføring: 30.06.2005

Top