Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erhvervsfremme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Erhvervsfremme

For at hjælpe de europæiske virksomheder til at blomstre stiller EU en række forskellige specialiserede erhvervsfremmetjenester til deres rådighed. Disse tjenester tilbyder på lokalt plan virksomheder information og hints i deres startfase og i de forskellige stadier i deres udvikling. Denne bistand kan især for unge virksomheder være nyttig til bedre at forstå de lovgivningsmæssige rammer, identificere bedste praksis inden for EU og gennemføre med succes.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Netværket Enterprise Europe Network (EN) tilbyder information og personlige serviceydelser til virksomheder. Det bidrager positivt til at fremme iværksætterånden og virksomhedernes vækst i Europa.

Netværket, der hvad angår geografisk størrelse og udbud af tjenester er det største i Europa, er en "one stop shop" for alle oplysninger, der kan være til nytte for europæiske virksomheder. Det er baseret på princippet om nærhed og i henhold til et koncept, hvorefter der ikke er nogen "forkert luge", dvs., at en iværksætter kan henvende sig til en hvilkensomhest partner i netværket, ofte den geografisk nærmeste, og derfra modtage personlig rådgivning om den bedst egnede tjeneste.

Selv om netværket er udviklet specielt med sigte på små og mellemstore virksomheder (SMV'er), kan større virksomheder også have udbytte af det.

Enterprise Europe Network tilbyder blandt sine tjenesteydelser:

 • at lette adgangen til finansiering ved at informere virksomheder om de eksisterende muligheder
 • oplysninger om EU's politikker, programmer og love af relevans for erhvervslivet
 • at løse problemer relateret til EU-standarder og intellektuel ejendomsret
 • hjælpe virksomhederne med at identificere pålidelige forretningspartnere
 • at tilskynde virksomheder til at blive mere innovative, at hjælpe dem med at deltage i forskningsprogrammer og til at indgå teknologipartnerskaber
 • at udveksle god praksis
 • besøg i virksomhederne for at vurdere deres behov
 • reklame- og oplysningsmateriale.

Netværket fungerer to-vejs og Kommissionen anvender regelmæssigt feedback-information til at tilpasse sine politikker og initiativer til behovene hos de europæiske virksomheder, især SMV'er, uden at påføre dem en ekstra administrativ byrde.

Enterprise Europe Network tilbyder gennem mere end 500 kontaktpunkter en let tilgængelig og lokal tjeneste over alt såvel i som uden for EU.

Enterprise Europe Network er et centralt led i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og samler knowhov fra de tidligere netværk Euro Info Centre (EIC) og innovationsformidlingscentrene (CRI).

DIT EUROPA - VIRKSOMHEDER

Portalen Dit Europa - Virksomheder tilbyder europæiske iværksættere mere direkte adgang til oplysninger af interesse for dem, bl.a. ved at fremskaffe oplysninger om de gældende bestemmelser ikke blot i Den Europæiske Union, men også i hver enkelt medlemsstat.

DEN EUROPÆISKE PORTAL FOR SMV’ER

Den Europæiske portal for SMV'er giver adgang til information om hele spektret af politikker, lovgivning, programmer og initiativer, som er relevante for små og mellemstore virksomheder.

SOLVIT

SOLVIT er et online problemløsningsnetværk. Problemer i forbindelse med offentlige myndigheders forkerte anvendelse af EU-reglerne om det indre marked løses på en pragmatisk måde inden for ti uger. Både virksomhederne og borgerne i EU kan kontakte SOLVIT-centrene.

EURES, DEN EUROPÆISKE BESKÆFTIGELSESTJENESTE

Den europæiske beskæftigelsestjeneste EURES koordineres af Kommissionen og har til formål at fremme arbejdskraftens frie bevægelighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Samarbejdsparterne i nettet inkluderer arbejdsformidlingsmyndighederne, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. EURES' målsætninger er følgende:

 • at tilbyde arbejdssøgende information og rådgivning om ansættelsesmuligheder og leve- og arbejdsvilkår i EØS med henblik på at fremme arbejdstagernes mobilitet
 • at hjælpe arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere arbejdskraft fra andre lande
 • at yde specifik rådgivning og erhvervsfaglig vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere i grænseregioner.

Ud over portalen for jobmobilitet findes der over 700 EURES-vejledere i hele EØS.

MILJØET OG SMV'ERNE

Netstedet om miljøet og SMV'erne (EN) giver oplysninger om den vigtigste miljølovgivning, bedste praksis, uddannelsesmuligheder, rådgivning og værktøjer til at hjælpe SMV'er til at respektere miljøet og gøre fremskridt i etableringen af bæredygtige aktiviteter. Det er klart, at store virksomheder påvirker miljøet, men også de små og mellemstore virksomheders aktiviteter har betydelig indvirkning.

ORGANISATIONEN TIL FREMME AF ENERGITEKNOLOGIER (OPET)

OPET (EN) er et netværk oprettet af Europa-Kommissionen, der har til formål at fremme en større bevidsthed i befolkningen, herunder iværksættere, om potentialet for nye energiteknologier. Netværket formidler oplysninger om den seneste udvikling, deltager i videndeling og støtter kommercialiseringen af ny teknologi. Netværket dækker byggesektoren, vedvarende energi, kraftvarme, opvarmning og afkøling, olie og markedsføring.

HELPDESK OM INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Helpdesk om intellektuel ejendomsret (EN) giver generelle oplysninger om disse rettigheder, om metoder til og nytteværdien af at beskytte sine ideer, og giver hjælp til problemer, som en iværksætter kan støde på. Helpdesk er især rettet mod iværksættere, der deltager, eller ønsker at deltage i forskningsprojekter og teknologisk udvikling.

EUROPÆISKE NETVÆRK AF CENTRE FOR FORBRUGERE

Netværket af europæiske centre for forbrugerne (EN) er et værktøj til at hjælpe de europæiske forbrugere med spørgsmål eller problemer, som de kan støde på, når de køber varer eller tjenesteydelser i en anden medlemsstat.

Seneste ajourføring: 10.04.2008

Top