Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
SMV-repræsentanten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

SMV-repræsentanten

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (COM(2008) 394 endelig udg, —»Tænk småt først«— En »Small Business Act« for Europa

Repræsentanten for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) optræder som kontaktperson mellem Europa-Kommissionen og SMV-fællesskabet og spiller en dobbelt rolle, fordi repræsentanten handler inden for Kommissionen og samtidig interagerer med verden udenfor. Repræsentanten lytter til SMV'ernes bekymringer og repræsenterer deres interesser i EU's lovgivningsproces. Repræsentanten fungerer ikke kun som Kommissionens menneskelige ansigt i forhandlingerne med de europæiske SMV'er, han/hun fremhæver også deres betydning for den økonomiske vækst og jobskabelsen i Europa.

Den Europæiske Unions (EU) konkurrencedygtighed afhænger i høj grad af SMV'ernes sundhedstilstand. EU's 23 millioner SMV'er udgør 99 % af alle virksomheder i EU og står for størstedelen af de nye job, der er skabt. SMV'er er således en væsentlig kilde til vækst, øget beskæftigelse og bedre job i den europæiske økonomi, hvilket er centrale målsætninger i Lissabonstrategien.

Selvom SMV'erne bliver påvirket af mange EU-politikker, har de svært ved at blive hørt.

For at give dem mulighed for at udtrykke deres holdninger, og for at gennemføre »tænk småt først« -princippet, der er fastlagt i det europæiske charter for små virksomheder, i praksis, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Santa Maria de Feira i juni 2000, besluttede Europa-Kommissionen at udpege en SMV-repræsentant.

Repræsentantens rolle er internt at øge Kommissionens opmærksomhed på de problemstillinger, som SMV'er står overfor. Repræsentanten undersøger EU-politikker, der kan påvirke SMV'erne, og sikrer, at der bliver taget højde for deres interesser og specifikke behov ved udformningen af politikker.

Repræsentantens opgave er en del af konsekvensanalysesystemet, der er beregnet til at sikre, at Kommissionens forslag først skal underkastes en evaluering af deres økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger. SMV-repræsentantens vigtigste bidrag er at tale SMV'ernes sag tidligt i lovgivningsprocessen og derved komme virkningerne af nye lovgivninger i forkøbet.

Repræsentantens arbejde øger således koordineringen inden for Kommissionen om spørgsmål, der vedrører SMV'er.

Eksternt er repræsentanten en synlig kontaktperson, der er anerkendt af SMV-fællesskabet. Repræsentantens rolle er at lytte ved hjælp af direkte kontakt ved formelle og uformelle møder med SMV'erne og repræsentanter fra SMV-organisationerne. Udover at indsamle oplysninger skal repræsentanten holde SMV'erne opdateret om EU-programmer og -midler samt besvare spørgsmål direkte. Ved at oprette en dialog mellem EU og EU's erhvervsliv bidrager repræsentanten til at forbedre styringen i Europa.

Den første SMV-repræsentant blev udnævnt i 2001.

Den nuværende SMV-repræsentant i EU er Elżbieta Bieńkowska , medlem af Europa-Kommissionen for Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

»SMV-repræsentantnetværket« på Europa-Kommissionens websted.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — »Tænk småt først« — En »Small Business Act« for Europa (KOM(2008) 394 endelig af 25.6.2008)

Du kan kontakte EU's SMV-repræsentant på følgende adresse: SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 – COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Bruxelles Belgien eller via e-mail: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

seneste ajourføring 01.12.2016

Top