Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Montering af dæk på motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Montering af dæk på motorkøretøjer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 458/2011 – typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer ved montering af dæk

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den definerer de krav, der gælder for EF-typegodkendelse for montering af dæk på køretøjer i de følgende klasser.
  • M: Motorkøretøjer med mindst fire hjul, der er konstrueret til at transportere passagerer.
  • N: Motorkøretøjer med mindst fire hjul, der er beregnet og konstrueret til godstransport.
  • O: Påhængsvogne.
 • Den implementerer forordning (EF) nr. 661/2009 om generel sikkerhed af motorkøretøjer.

HOVEDPUNKTER

Krav vedrørende montering af dæk

I overensstemmelse med kravene om generel sikkerhed af motorkøretøjer klassificeres dæk i tre kategorier, nemlig C1, C2 og C3.

Alle dæk skal monteres på køretøjet og have samme konstruktion, bortset fra reservedæk til midlertidig anvendelse*.

Den plads, hjulet har at dreje rundt på, skal tillade uhindret bevægelse af dæk og fælge.

Monterede dæk har maksimal belastning angivet og skal have angivet et symbol for hastighedskategori. Disse forhold skal stemme overens med de pågældende køretøjer.

Hvis et køretøj har et reservehjul, skal det tilhøre en af to kategorier:

 • en standardreserveenhed af samme størrelse som de dæk, der er monteret på køretøjet
 • en reserveenhed til midlertidig anvendelse af en type, som er egnet til anvendelse på køretøjet.

Regler for EF-typegodkendelse

Køretøjsfabrikanten skal indsende en ansøgning om EF-typegodkendelse til den kompetente myndighed. Denne ansøgning skal indeholde en række oplysninger, særligt:

 • køretøjets fabriksmærke og type
 • antal aksler og hjul
 • dækkenes nøglespecifikationer.

Hvis den kompetente myndighed afgør, at køretøjet lever op til alle de krav, der gælder for montering af dæk, giver den en EF-typegodkendelse og tildeler et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF.

Forordning (EU) 2015/166 ændrer forordning (EU) nr. 458/2011 og tilpasser den til den tekniske udvikling vedrørende valgfrit reservehjul for kategori N1-køretøjer (dvs. de, der transporterer varer og har en maksimal totalvægt på højst 3,5 tons).

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 2. juni 2011.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Reservedæk til midlertidig anvendelse: Et dæk, der er beregnet til midlertidig anvendelse ved lufttryk, der er højere end for normale og forstærkede dæk

HOVEDDOKUMENT

Kommissions forordning (EU) nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering af dæk og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 124, 13.5.2011, s. 11-20)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 458/2011 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 07.07.2016

Top