Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Direktivet er en del af harmoniseringen af de nationale lovgivninger om EF-typegodkendelsesordningen af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. Det fastlægger de regler, der gælder for montering af lygter og lyssignaler på denne type af køretøjer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/67/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Det fastlægger de tekniske regler, der gælder for montering af lygter og lyssignaler på køretøjer. Det hører under anvendelsesområdet i direktiv 2002/24/EF, der vedrører typegodkendelsesordningen af to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på:

  • tohjulede knallerter
  • trehjulede knallerter og lette quadricykler
  • tohjulede motorcykler
  • motorcykler med sidevogn
  • trehjulede motorcykler.

Tekniske krav

De tekniske krav vedrører antal, monteringsdiagrammer, synlighedsvinkler, retning, sammenbygninger med andre anordninger og kontrollamper for hver berørt lygte og lyssignal og i henhold til køretøjstype.

Retningen af lygterne til belysning skal indstilles korrekt. Betingelserne vedrørende symmetri og farve skal overholdes, hvis lygterne udgør et par.

Kontrollamper skal være synlige for føreren og overholde en specifik farvekode, der er angivet i bilag I til dette direktiv.

EU-typegodkendelsesordningen

Når kravene i dette direktiv er opfyldt, må EU-landene ikke nægte typegodkendelse af to- eller trehjulede motorkøretøjer eller nægte registrering, salg eller ibrugtagning af dem. Hvis kravene ikke er opfyldt, skal EU-landene nægte EU-typegodkendelse for ethvert to- eller trehjulet motorkøretøj.

Forordning (EU) nr. 168/2013 ophæver direktiv 2009/67/EF og træder i kraft den 1. januar 2016.

Kommissionens direktiv 2013/60/EU om ændring af bilag I til VI til direktiv 2009/67/EF for overgangsperioden indtil den 1. januar 2016.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/67/EF

14.9.2009

-

EUT L 222 af 25.8.2009

Ændringretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

EUT L 329 af 10.12.2013.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler [Den Europæiske Unions Tidende L 60 af 2.3.2013].

Seneste ajourføring: 19.05.2014

Top