Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption (EACN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption (EACN)

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2008/852/RIA om et net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den etablerer et net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption i Den Europæiske Union (EU) baseret på det eksisterende samarbejde i netværket af europæiske partnere mod korruption (EPAC).

HOVEDPUNKTER

  • Denne afgørelse opretter et net af kontaktpunkter i EU-landene med ansvar for at forebygge og bekæmpe korruption. Målet er at styrke samarbejdet mellem de relevante myndigheder for dermed at øge indsatsen mod korruption på EU-plan.
  • Nettet består af de relevante myndigheder og instanser i EU-landene. Hvert land udpeger en til tre organisationer som repræsenterende medlemmer. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) er ligeledes medlem. Europa-Kommissionen deltager også i nettets aktiviteter og udpeger sine egne repræsentanter. På samme måde kan Europol og Eurojust deltage i nettet. En opdateret liste over kontaktpunkter findes på EPAC-EACN's websted.
  • Nettets opgaver er at:
    • fungere som forum for udveksling af bedste praksis og erfaringer inden for forebyggelse og bekæmpelse af korruption
    • lette og opretholde kommunikation mellem nettets medlemmer
  • Desuden mødes nettets medlemmer mindst en gang om året med henblik på udførelsen af deres opgaver.
  • Oprettelsen af nettet berører hverken reglerne for politisamarbejdet og det retlige samarbejde mellem EU-landene eller Cepols rolle.
  • Det uformelle samarbejde i netværket af europæiske partnere mod korruption (EPAC) danner grundlag for organiseringen af nettet. EU-landene, Kommissionen, Europol og Eurojust afholder deres egne udgifter i forbindelse med deltagelse i nettet.

BAGGRUND

På AGIS-konferencen i november 2004 om forbedret operativt samarbejde om bekæmpelse af korruption i EU støttede EPAC etableringen af et EU-net til bekæmpelse af korruption. Tilsagnet om støtte til initiativet blev yderligere bekræftet på det årlige møde i november 2006.

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2008/852/RIA af 24. oktober 2008 om et net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption (EUT L 301 af 12.11.2008, s. 38–39)

seneste ajourføring 01.12.2016

Top