Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Børn som fokusområde i EU’s eksterne foranstaltninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Børn som fokusområde i EU’s eksterne foranstaltninger

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2008) 55 endelig udg.) — En særlig plads til børn i EU’s eksterne foranstaltninger

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

  • Den har til formål at etablere en ramme for en samlet EU-tilgang til beskyttelse og fremme af børns rettigheder i tredjelande.
  • Tilgangen er baseret på et holistisk og almengyldigt syn på børns rettigheder og er et led i EU’s bredere strategier for udvikling og fattigdomsbekæmpelse.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

  • Børn og unge er nøglen til fremskridt og succes i deres lokalsamfund i fremtiden. At investere i børn er at investere i fremtiden. 47 % af alle dem, der lever i ekstrem fattigdom, er dog 18 år eller derunder, og af disse lider mange også under social eksklusion, vold og misbrug, hvilket begrænser deres muligheder for at leve et tilfredsstillende liv og bidrager til social ustabilitet.
  • Denne meddelelse følger efter meddelelsen fra 2006, Mod en EU-strategi for børns rettigheder, som etablerer grundlaget for en langsigtet strategi for EU på området for børns rettigheder. Dette hænger sammen med EU-retningslinjerne vedrørende børns rettigheder fra 2007, som er grundlaget for EU’s handlinger i forbindelse med at fremme børns rettigheder i eksterne politikker.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En særlig plads til børn i EU’s eksterne foranstaltninger (KOM(2008) 55 endelig udg. af 5.2.2008).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Børn i nød- og krisesituationer (SEC(2008) 135 final af 5.2.2008).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Handlingsplanen for børns rettigheder i eksterne foranstaltninger (SEC(2008) 136 final af 5.2.2008).

seneste ajourføring 06.12.2016

Top