Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ny tilgang til forebyggelse af svig

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ny tilgang til forebyggelse af svig

Europa-Kommissionen foreslår en ny tilgang til forebyggelse af svig mod EU-budgettet, der er baseret på OLAF's (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) undersøgelser og rådgivning.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret af 17. december 2007 - Forebyggelse af svig på grundlag af operationelle resultater:

en dynamisk strategi for "fraud-proofing" [KOM(2007) 806 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Meddelelsen indeholder en ny tilgang til forebyggelse af svig mod EU-budgettet, der vil blive baseret på OLAF's (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) undersøgelser og rådgivning.

Den nye tilgang erstatter den metode, der blev indført i 2001 ved Kommissionens meddelelse om beskyttelse af lovgivningen og kontraktforvaltningen mod risikoen for svig. Den tidligere tilgang, der var baseret på en forudgående høringsprocedure med OLAF, vil dog blive opretholdt for så vidt angår lovgivningsforslag, der af Kommissionen identificeres som risikofyldte områder. Desuden forbliver konsultationsproceduren med GD Budget om vedtagelse og revision af standardkontrakter, som beskrevet i meddelelsen fra 2001, også gyldig.

Forslaget til den nye tilgang vil gøre det muligt at:

  • give resultater fra undersøgelser vedrørende forebyggelse af svig og andre ulovlige aktiviteter, der berører EU's finansielle interesser, øget gennemslagskraft
  • garantere et proaktivt og uafhængigt informationsflow ved konsultationer på tværs af tjenestegrenene
  • udvide OLAF's støtte til andre tjenestegrene i Kommissionen ved hjælp af målrettede analyser baseret på dets undersøgelses- og efterretningsmæssige aktiviteter.

Gennemførelse

Den nye tilgang vil dels blive baseret på oplysninger opnået gennem OLAF's undersøgelser, dels på efterretningsmæssige aktiviteter, der gør det muligt at evaluere risikoen.

Der anvendes også andre informationskilder som f.eks.:

  • resultaterne af revisioner foretaget af Den Interne Revisionstjeneste og de interne revisionsstrukturer i generaldirektoraterne, som underretter OLAF om potentielle systemrelaterede uregelmæssigheder, som vil kunne udgøre en risikofaktor for svig
  • Den Europæiske Revisionsrets rapporter, som påpeger elementer, der er relevante for forebyggelse af svig osv.

Alle disse data vil på en struktureret måde og på tværfagligt grundlag blive analyseret af OLAF for at identificere svagheder enten i lovgivning, forvaltnings- eller kontrolsystemer eller kontrakter. På dette grundlag vil OLAF udarbejde ikke-bindende anbefalinger, som sendes til de berørte parter (afdelinger i Kommissionen, EU-organer og -institutioner). Disse skal underrette OLAF om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at løse de påpegede problemer.

Ud over ad hoc-anbefalinger eller anbefalinger af mere generel karakter, vil OLAF desuden stille et kompendium med beskrivelse af de hyppigste former for svig til rådighed for Kommissionens tjenestegrene.

OLAF vil lægge særlig vægt på strukturelle og systemrelaterede svagheder, som ikke allerede er analyseret af revisions- og kontrolorganerne, og som heller ikke er afsløret gennem anden systematisk kontrol.

Den nye tilgang er udformet som et fleksibelt værktøj, der hurtigt kan tilpasses de skiftende omstændigheder. Den vil blive evalueret efter en prøveperiode på tre år.

Seneste ajourføring: 13.03.2008

Top