Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biologiske våben og toksinvåben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html DE html EL html EN html FR html NL html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Biologiske våben og toksinvåben

Rådet vedtog på sit møde den 12. og 13. december 2003 en strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som bl.a. vedrører bekæmpelse af biologiske våben og toksinvåben. Denne fælles holdning bekræfter EU's støtte til konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben, idet det i den fælles holdning tilstræbes at gøre konventionens anvendelse universel, og at støtte de deltagende staters gennemførelse af konventionen.

DOKUMENT

Rådets fælles aktion 2006/184/FUSP 27. februar 2006 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben af [Den Europæiske Unions Tidende L 65 af 7.3.2006].

RESUMÉ

Konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (EN) blev undertegnet samtidigt i Moskva, Washington og London den 10. april 1972 og trådte i kraft den 26. marts 1975. Konventionen forbyder udvikling, fremstilling, oplagring, erhvervelse og besiddelse af mikroorganismer og andet biologisk materiale af typer og i kvantiteter, som ikke har nogen berettigelse til forebyggende, beskyttende eller andre fredelige formål.

I juni 2005 havde 171 lande undertegnet konventionen og 155 lande ratificeret den (EN).

I kapitel III i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben anerkendes konventionens betydning, navnlig vigtigheden af en mere gennemsigtig gennemførelse af kravene i den.

EU har derfor vedtaget en handlingsplan, som har til formål at puste nyt liv i tillidsskabende foranstaltninger - en obligatorisk ordning for informationsudveksling i form af årlige rapporter - og anvendelsen heraf. EU ønsker også i sin handlingsplan at forbedre det nu 15 år gamle system, der anvendes til efterforskning af påstået anvendelse af biologiske våben i USA.

EU bakker op om konventionen ved at fremme to målsætninger:

  • den universelle anvendelse af konventionen
  • støtte til de deltagende staters gennemførelse af konventionen

Der er planlagt to projekter, som er nærmere beskrevet i bilaget til den fælles aktion:

  • Fremme af den universelle anvendelse af konventionenDer tilrettelægges aktiviteter, herunder regionale og mere lokale workshops og seminarer, for at øge antallet af deltagere i konventionen. EU's formandskab er ansvarligt for gennemførelsen i samarbejde med den højtstående FUSP-repræsentant.
  • Bistand til de deltagende staterDer vil blive gennemført andre aktiviteter, bl.a. konferencer, bistandsbesøg og oversættelser, for at hjælpe de deltagende stater med at gennemføre konventionen på nationalt plan. Målet er at sikre, at de internationale forpligtelser i konventionen gennemføres i national lovgivning. Den tekniske gennemførelse varetages af Graduate Institute of International Studies i Geneva (EN).

Projekterne, som varer i alt 18 måneder, har et budget på 867 000 EUR.

Kontekst

EU har efter at have godkendt denne første fælles aktion ajourført sin holding ved fælles holdning vedrørende gennemgangskonferencen i 2006 om konventionen om biologiske våben og toksinvåben (BTWC). I den fælles holdning understreges det endnu en gang, at EU's mål er at styrke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Fælles aktion 2007/184/FUSP

27.2.2006

-

EUT L 65 af 7.3.2006

See also

Yderligere oplysninger findes på Rådet for Den Europæiske Unions website.

Seneste ajourføring: 08.10.2007

Top