Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html DE html EN html FR html NL html PT html FI
Multilingual display
Text

Altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger

Som led i sin strategi til forebyggelse af spredning af masseødelæggelsesvåben støtter Den Europæiske Union (EU) aktiviteter i Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO). Den her omhandlede fællesaktion tager mere specifikt sigte på at styrke kapaciteten og den operationelle effektivitet af CTBTO's overvågnings- og kontrolsystem.

RETSAKT

Rådets fælles aktion 2007/468/FUSP af 28. juni 2007 om støtte til aktiviteter i Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO) med henblik på at styrke dens overvågnings- og kontrolkapaciteter og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben [EU-Tidende L 176 du 6.7.2007].

RESUMÉ

De stater, der har undertegnet (EN) traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (TBTO) (FR), som blev vedtaget i 1996, har nedsat en forberedende kommission (EN). Indtil der bliver oprettet en organisation for traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBTO), er det denne kommissions opgave at forestå den effektive iværksættelse af traktaten.

Det er vigtigt for EU's strategi (esdeenfr)mod spredning af masseødelæggelsesvåben, at traktaten hurtigt træder i kraft. Det anses også for at være vigtigt, at kapaciteten og effektiviteten af CTBTO's overvågnings- og kontrolkapacitet styrkes. Derfor yder EU finansiel støtte til konkrete projekter, som gennemføres af Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO).

EU støtter projekter, der tager sigte på at:

  • støtte kapacitetsudvikling inden for ædelgasovervågning og -kontrol.For at nå dette mål, må 90 % af stationerne i det internationale overvågningssystem (IMS) være i drift ved begyndelsen af 2008. Desuden skal der være flere stationer, der er i stand til at overvåge tilstedeværelsen af ædelgasser i atmosfæren, når traktaten træder i kraft. For øjeblikket er det kun en fjerdedel af de planlagte stationer, der er i drift eller ved at blive sat i drift.
  • støtte det integrerede markforsøg i 2008 vedrørende inspektion på stedetDet første integrerede markforsøg som led i inspektion på stedet, der finder sted i større stil, gennemføres i september 2008 i Kasakhstan. Støtten skal især gå til transport, oprettelse af operationelle baselejre og evalueringsworkshop.

Det er EU's formandskab, der - med bistand fra Rådets generalsekretær - har ansvaret for gennemførelsen af denne fællesaktion, men i praksis er det Den Forberedende Kommission for OTBTO, der står for gennemførelsen af de ovennævnte projekter.

I bilaget til fællesaktionen gives der en detaljeret beskrivelse af projekterne, hvortil der er afsat 1,67 mia. EUR.

Kontekst

I 2003 skitserede EU, hvordan man kunne fremme en hurtig ikrafttrædelse af traktaten om altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (afgørelse 2003/567/FUSP) i overensstemmelse med den fælles holdning, Rådet havde vedtaget (1999/533/FUSP).

Forud for denne fælles aktion havde Rådet i 2006 vedtaget en fælles aktion (2006/243/FUSP) om støtte til aktiviteter i Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO) inden for uddannelse og kapacitetsopbygning til kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Fælles aktion 2007/468/FUSP

28.6.2007

-

EUT L 176 af 6. juli 2007

Seneste ajourføring: 27.09.2007

Top