Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kemiske våben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kemiske våben

På mødet i Det Europæiske Råd den 12. og den 13. december 2003 vedtog man strategien mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som især vedrører kampen mod kemiske våben. Denne fælles aktion er en følge af EU's tilsagn om at støtte OPCW's (Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens) aktiviteter, og der redegøres for syv prioriterede projekter.

DOKUMENT

Rådets fælles aktion 2007/185/FUSP af 19. marts 2007 om støtte til OPCW's aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben [EUT L 85 af 19.3.2007].

RESUMÉ

Konventionen om kemiske våben (CWC) (EN) (ES) (FR) og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) (EN) (ES) (FR) spiller en afgørende rolle i forsøget på at skabe en verden uden kemiske våben.

I kapitel III i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben er der en erkendelse af denne vigtige rolle, og EU forpligtes til at kæmpe for at gøre konventionen om kemiske våben (CWC) verdensomspændende.

Den fælles aktion har fastsat fire målsætninger:

 • Fremme af CWC's universelle karakter
 • Støtte til de deltagende staters fulde gennemførelse af CWC
 • Internationalt samarbejde om kemiske aktiviteter som ledsageforanstaltninger til gennemførelsen af CWC
 • Støtte til at skabe en ramme for samarbejdet mellem den kemiske industri, OPCW og de nationale myndigheder.

OPCW-projekter, der svarer til Fællesskabets prioriteringer, tager sigte på følgende:

 • Fremme af CWC gennem regionale, subregionale og bilaterale aktiviteter, der tager sigte på at øge antallet af medlemmer af OPCW
 • Levering af vedvarende teknisk støtte til de deltagende lande med henblik på oprettelse af effektivt fungerende nationale myndigheder
 • Styrkelse af kapaciteten hos de deltagende stater, så de bedre kan reagere og udvikle bistands- og beskyttelsesprogrammer i forbindelse med kemiske våben
 • Oprettelse af en database over alle CWC-listede kemikalier med gratis internetadgang
 • Styrkelse af det internationale samarbejde for at fremme gennemførelsen af CWC
 • Støtte til et OPCW-industri- og beskyttelsesforum inden for rammerne af 10-året for OPWC
 • Støtte til besøg på destruktionsanlæg for kemiske våben og/eller byggepladser, hvor der opføres sådanne destruktionsanlæg for kemiske våben.

I bilaget er der en detaljeret gennemgang af de syv projekter, der vil blive finansieret fuldt ud af EU (samlede omkostninger: 1 700 000 EUR) og gennemført af OPCW over en periode på atten måneder.

Støttemodtagerne i forbindelse med aktiviteter med henblik på universel tilslutning er stater, der ikke deltager i CWC (både signatarstater og ikke-signatarstater). Støttemodtagere i forbindelse med aktiviteter med henblik på gennemførelsen er stater, der ikke er medlemmer af EU, men som deltager i CWC.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udlbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Fælles aktion 2007/185/FUSP

19.3.2007

-

EUT L 85 af 27. marts 2007

Seneste ajourføring: 22.06.2007

Top