Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Håndskydevåben og lette våben: bekæmpelse af ophobning af dem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Håndskydevåben og lette våben: bekæmpelse af ophobning af dem

 

RESUMÉ AF:

EU’s strategi til bekæmpelse af ulovlig ophobning og handel med håndskydevåben og ammunition

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE STRATEGI?

Den fastlægger en handlingsplan for bekæmpelse af den trussel, der er forbundet med ulovlig ophobning og handel med håndskydevåben og lette våben (SALW)* og ammunition hertil, ved at udnytte den lange række af mekanismer, der er til rådighed i EU.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

Følgerne af voldsom ophobning og ukontrolleret spredning af SALW står centralt i fire af disse fem udfordringer (terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, regionale konflikter, statsopløsning og organiseret kriminalitet), der er kortlagt i den europæiske sikkerhedsstrategi.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGT BEGREB

Håndskydevåben og lette våben (SALW): Ethvert bærbart dødbringende våben. Håndskydevåben omfatter håndvåben, haglgeværer, geværer og lette maskinpistoler. Lette våben omfatter kraftige maskingeværer, granatkastere og panserværnskanoner.

HOVEDDOKUMENT

EU’s Strategi for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil, Rådet for Den Europæiske Union, Bruxelles, 13. januar 2006.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 1-10).

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1908 af 22. oktober 2015 til støtte for en global rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige håndvåben og lette våben og andre ulovlige konventionelle våben og ammunition hertil for at mindske risikoen for ulovlig handel hermed (»iTrace II«) (EUT L 278 af 23.10.2015, s. 15-25).

seneste ajourføring 04.07.2016

Top