Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Masseødelæggelsesvåben: bekæmpelse af spredning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Masseødelæggelsesvåben: bekæmpelse af spredning

EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

DOKUMENT

EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben af 12. december 2003 (dok. 15708/03 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende)

RESUMÉ

Spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD’er) er en af EU’s største sikkerhedsmæssige udfordringer. Her udarbejder EU en strategi til at begrænse og ovenikøbet fjerne programmer til udvikling og aflevering af WMD’er i lande over hele verden.

HVAD ER FORMÅLET MED STRATEGIEN?

Den er udformet til at forebygge, hindre, standse og om muligt fjerne WMD-programmer over hele verden. Siden den trådte i kraft i 2003, har strategiens grundlæggende principper omfattet:

styrkelse af internationale ikkespredningsforanstaltninger og arbejde mod at forbedre systemer til at bekræfte krænkelser af regler fastlagt i multilaterale traktater

fremme af et stabilt regionalt og internationalt miljø ved at styrke programmer til fremme af nedrustning og indarbejdelse af ikkespredningsmålsætninger i alle EU’s politiske, diplomatiske og økonomiske aktiviteter

tæt samarbejde med centrale partnere såsom Rusland, USA eller NATO og hjælp til ikke-EU-lande.

HOVEDPUNKTER

EU-Rådet overvåger fortsat strategien og modtager fremskridtsrapporter hver sjette måned.

Strategien gennemføres via projekter og aktiviteter såsom:

EU’s støtte til Haagadfærdskodeksen, et sæt regler imod ballistiske missiler (afgørelse 2014/913/FUSP)

EU’s støtte til Verdenssundhedsorganisationens biosikkerheds-/biosikringsaktiviteter (afgørelse 2013/668/FUSP).

I 2008 vedtog EU nye linjer for tiltag mod WMD-spredning, der er udviklet for at gøre strategien mere effektiv ved for eksempel at øge opmærksomheden på videnskabelige, akademiske og finansielle institutioner og ved at udvikle foranstaltninger til at forebygge overførsel af viden om WMD’er til de forkerte parter.

BAGGRUND

EU’s foranstaltninger til bekæmpelse af WMD-spredning.

seneste ajourføring 24.09.2015

Top