Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Retlige Netværk — det civil- og handelsretlige område

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det Europæiske Retlige Netværk — det civil- og handelsretlige område

 

RESUMÉ AF:

Beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN-civil)

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE BESLUTNING?

Den opretter Det Europæiske Retlige Netværk, som skal forbedre det retlige samarbejde på det civil- og handelsretlige område* mellem EU-lande.

HOVEDPUNKTER

EJN-civil er en uformel, fleksibel struktur, som har til formål at forenkle og styrke det retlige samarbejde mellem EU-landene. Det letter kontakt mellem forskellige nationale domstole via et netværk af nationale kontaktpunkter.

EJN-civils vigtigste opgaver er at:

  • lette det retlige samarbejde i grænseoverskridende sager og f.eks. yde støtte ved forkyndelse af dokumenter eller bevisoptagelse
  • informere EU-borgerne om grænseoverskridende adgang til domstole, overvejende via faktablade og retningslinjer til borgerne om bestemte EU-love, som offentliggøres på EU’s e-Justice-portal
  • vurdere og udveksle erfaringer om anvendelsen af EU-lovgivning med henblik på at identificere svagheder og udforske metoder til at styrke EU-lovgivning.

EJN-civil består af kontaktpunkter og relevante organer, som er specialiseret i civil- og handelsretlig lovgivning i EU-landene, f.eks.:

  • judicielle eller administrative instanser i EU-landene med ansvar for retligt samarbejde
  • brancheforeninger for advokater, som er direkte involveret i anvendelse af EU’s civil- og handelsret.

Danmark deltager ikke i EJN-civil.

For så vidt angår organisation udfører EJN-civil sine aktiviteter, ved at kontaktpunkterne mødes regelmæssigt, som regel i Bruxelles. EJN-civils sekretariatet forvaltes af Europa-Kommissionen, som i samråd med kontaktpunkterne fastlægger netværkets arbejde og prioriteter.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. december 2002.

BAGGRUND

* VIGTIGT BEGREB

Civil- og handelsret: love, som vedrører borgere og virksomheder, med undtagelse af strafferet, familieret, konkursret og arveret.

HOVEDDOKUMENT

Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25-31)

Efterfølgende ændringer til afgørelse 2001/470/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 02.08.2016

Top