Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af dokumentfalsk: FADO-system for lagring og overførsel af billeder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af dokumentfalsk: FADO-system for lagring og overførsel af billeder

 

RESUMÉ AF:

Fælles aktion 98/700/RIA om oprettelse af et europæisk system for lagring og overførsel af billeder

HVAD ER FORMÅLET MED DEN FÆLLES AKTION?

Den opretter et internetbaseret system til lagring og overførsel af billeder i Den Europæiske Union (EU), som kaldes FADO (False and Authentic Documents Online). Dette giver mulighed for hurtig deling mellem EU-landene af billeder af ægte, falske og forfalskede dokumenter med henblik på at bekæmpe ulovlig immigration og brug af falske dokumenter.

HOVEDPUNKTER

 • Systemet er flersproget og er designet til at være brugervenligt. Det er baseret på en meget streng kodificering for at sikre standardisering og sikkerhed af oplysningerne.
 • Én central database i hvert EU-land har forbindelse til Generalsekretariatet for EU-Rådet, men de enkelte EU-lande kan udvikle deres egne systemer til sikker intern datatransmission. De enkelte arbejdsstationer i et EU-land har ikke nogen direkte forbindelse til Generalsekretariatet udover den forbindelse, der leveres gennem den centrale database.
 • Oplysninger, der gives til Generalsekretariatet, indføres hurtigst muligt i FADO-systemet. De enkelte EU-lande har derefter ansvaret for at føje disse data til deres egne systemer.
 • Oprettelsen af EU-systemet forhindrer ikke EU-landene i at udvikle deres egne nationale systemer for at opfylde deres egne krav til grænsesikkerhed og dokumentkontrol.
 • Systemet er især designet til at muliggøre:
  • sammenligning af originale og forfalskede dokumenter på skærmen
  • centraliserede oplysninger om forfalsknings- og sikringsteknikker
  • krydshenvisninger, så brugerne hurtigt kan finde relaterede oplysninger frem
  • meddelelser om bestemte falske dokumenter.
 • Der skal lægges vægt på dokumenter fra EU-lande samt fra de ikke-EU-lande, hvorfra der er regelmæssig indvandring.
 • Den 1. december 2014 meddelte Det Forenede Kongerige Europa-Kommissionen, at de ønskede at deltage i den fælles aktion. Dette blev bekræftet med Kommissionens afgørelse 2014/858/EU.

HVORNÅR GÆLDER DEN FÆLLES AKTION FRA?

Den trådte i kraft den 10. december 1998.

BAGGRUND

Det stigende antal ægte og falske immigrationsdokumenter som f.eks. pas, opholdstilladelser og visa samt de i stigende grad raffinerede teknikker til forfalskning betyder, at de værktøjer, som anvendes til at bekæmpe ulovlig immigration og brug af forfalskede dokumenter, skal ajourføres.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Fælles aktion 98/700/RIA af 3. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om oprettelse af et europæisk system for lagring og overførsel af billeder (FADO) (EFT L 333 af 9.12.1998, s. 4-7)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2014/858/EU af 1. december 2014 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne (EUT L 345 af 1.12.2014, s. 6-9)

seneste ajourføring 23.08.2016

Top