Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-udformning af opholdstilladelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-udformning af opholdstilladelser

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 — ensartet udformning af opholdstilladelser til statsborgere fra ikke-EU-lande

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger en ensartet udformning af opholdstilladelser og de oplysninger, som de skal indeholde, for statsborgere i ikke-EU-lande, der opholder sig lovligt i EU.

HOVEDPUNKTER

Tilladelserne skal være selvstændige dokumenter udformet som kort (oprindeligt kunne de også være selvklæbende mærkater fastgjort på et andet officielt papir).

Forordningen specificerer udformningen og indholdet af alle synlige oplysninger, der skal fremgå af dokumentet, såsom personens efternavn og fornavn (i den rækkefølge) samt start- og slutdato for tilladelsens gyldighed samt de data, der skal gemmes på den kontaktløse chip.

De tekniske specifikationer dækker farve, trykning samt teknikker og materialer, der skal anvendes til tilladelserne.

Specifikationerne omfatter sikkerhedsfeatures for at forebygge efterligning og forfalskning. Disse hemmeligholdes, og kun de nationale myndigheder med ansvar for at trykke tilladelserne må have kendskab til dem.

EU-landene kan tilføje yderligere nationale sikkerhedsfeatures, der overholder listen i bilaget til forordningen, hvis de ønsker det, så længe de ikke ændrer kortets ensartede udformning.

Forordningen gælder ikke for familiemedlemmer til EU-borgere, der har udnyttet deres ret til at bo i et andet EU-land, indehavere af visum eller de statsborgere fra ikke-EU-lande, der må opholde sig i op til tre måneder uden et visum.

Forordning (EF) nr. 380/2008 ændrer forordning (EF) nr. 1030/2002, hvad angår indførelsen af biometriske identifikatorer (*) i den ensartede udformning af opholdstilladelserne.

Biometriske identifikatorer benyttes til at kontrollere tilladelsens ægthed og indehaverens identitet. De består af et nyligt billede af ansøgeren og to fingeraftryk.

Proceduren til indhentning af disse identifikatorer skal overholde national lovgivning samt den beskyttelse, der er fastlagt i FN’s konvention om menneskerettigheder og om barnets rettigheder.

Data fra de biometriske identifikatorer skal lagres og sikres, således at deres integritet, ægthed og fortrolighed garanteres.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Biometriske identifikatorer: brugen af én eller flere karakteristika ved en person (fingeraftryk, ansigtsstruktur, iris), der lagres på et medium såsom et intelligent kort, en stregkode eller et dokument, til kontrol af identiteten på den person, der fremviser dokumentet.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1-7)

seneste ajourføring 29.10.2015

Top