Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deregulering af pakningsstørrelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Deregulering af pakningsstørrelser

Liberaliseringen af pakningsstørrelser fremmer varernes frie bevægelighed på EU’s indre marked. Dette direktiv har som formål at fjerne mulige konkurrencebarrierer og fremme europæiske virksomheders adgang til markederne i de forskellige lande i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/45/EF af 5. september 2007 om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF.

RESUMÉ

EU-landene må ikke forbyde eller begrænse markedsføring af en færdigpakning på Den Europæiske Unions (EU) indre marked.

Frem til den 11. oktober 2012 kan de dog fortsat fastsætte markedsføringskvoter for mælk, smør, tørret pasta og kaffe. Ligeledes kan EU-lande, der har fastsat kvoter for hvidt sukker videreføre disse frem til 11. oktober 2013.

Særlige tilfælde

Vin og spiritus (se bilag), der sælges i færdigpakning, er omfattet af perioder og kvoter for markedsføringen. Direktivet omhandler ikke denne produktkategori, når produkterne sælges i skattefri butikker til forbrug uden for det europæiske marked.

Aerosoler skal angive beholderens samlede nominelle kapacitet samt den nominelle volumen af indholdet. Det er frivilligt at angive indholdets nominelle vægt.

Kontekst

Med dette direktiv ophæves direktiv 75/106/EØF om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser og direktiv 80/232/EØF om værdiskalaer for nominelle mængder og nominelle rumfang for visse varer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/45/EF

11.10.2007

11.10.2008

EUT L 247 af 21.9.2007

See also

Seneste ajourføring: 21.10.2011

Top