Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Problemløsningsnettet for det indre marked (SOLVIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Problemløsningsnettet for det indre marked (SOLVIT)

Med SOLVIT-nettet kan konflikter i forbindelse med de offentlige instansers ukorrekte anvendelse af bestemmelserne om det indre marked løses. Borgere og virksomheder kan hurtigt, gratis og effektivt få løst deres problemer uden at skulle henvende sig til domstolene.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling af 7. december 2001 om principper for anvendelsen af "SOLVIT" - problemløsningsnettet for det indre marked [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 331 af 15.12.2001].

RESUMÉ

SOLVIT er et onlinenetværk, som gør det muligt at finde en udenretslig (uformel) løsning på klager fra forbrugere og virksomheder over nationale myndigheder, som ikke anvender reglerne om det indre marked korrekt.

Eksempelvis kan netværket finde en løsning på grænseoverskridende problemer i EU i forbindelse med arbejde, anerkendelse af universitetsgrader, indregistrering af biler, etablering af virksomhed eller levering af varer og tjenesteydelser. Dette kan finde sted i samtlige EU-medlemsstater samt i Norge, Island og Liechtenstein.

Hvordan fungerer SOLVIT-nettet

Siden udvidelsen af EU den 1. maj 2004 har der i SOLVIT-nettet været 28 centre. SOLVIT-centrene er en del af den offentlige forvaltning i den medlemsstat, hvor centret er beliggende SOLVIT-centrene er forbundet via en central database med en høj grad af gennemsigtighed, som gør det muligt at overvåge sagernes gang og nettets resultater. Siden 2003 har de organisationer, som repræsenterer forbrugere eller virksomheder, haft mulighed for at forelægge deres sager online.

Dette gratis problemløsningsnet følger en uformel fremgangsmåde, som er brugerorienteret. Når et af SOLVIT-centrene vurderer, at klagen fra en forbruger eller en virksomhed er berettiget, accepteres den og sendes til SOLVIT-centret i det land, hvor problemet er opstået. Der er herefter en frist på ti uger til at finde en løsning på problemet.

Man behøver ikke at acceptere de foreslåede løsninger. Hvis klageren finder den foreslåede løsning uacceptabel, har han under alle omstændigheder mulighed for at anmode om, at konflikten løses ad rettens vej. Den berørte medlemsstat har ansvaret for at finde en løsning på problemet. Kommissionen forbeholder sig ret til at indlede retsforfølgning, hvis medlemsstaten ikke reagerer.

SOLVIT-nettets fortrin

På baggrund af erfaringerne med problemløsningsnettet og dets funktion har Kommissionen og SOLVIT-centrene udarbejdet en række fælles kvalitetsstandarder, som har til formål at:

  • sikre de europæiske borgere og virksomheder en service af høj kvalitet både i deres hjemland og i det land, hvor problemet er opstået
  • garantere, at SOLVIT-centrene samarbejder med Kommissionen om at opnå en service af høj kvalitet
  • sikre, at kvaliteten af arbejdet i SOLVIT-centrene ikke forringes i forbindelse med udvidelseen af nettet og stigningen i antallet af sager
  • arbejde på grundlag af en fuldstændig gennemsigtig database, som giver alle involverede parter mulighed for at kontrollere nettets kvalitet og effektivitet
  • fremhæve, at SOLVIT er en ny metode, som kombinerer klagebehandling og administrativt samarbejde.

Kommissionen evaluerer regelmæssigt centrene for at kontrollere kvaliteten af de løsninger, som centrene udarbejder, og kvaliteten af nettets resultater.

Andre uformelle problemløsningssystemer (tvister mellem forbrugere og virksomheder):

De andre udenretslige, grænseoverskridende problemløsningsordninger mellem forbrugere og virksomheder er:

  • FIN-NET (DE) (EN) (FR), som gør det muligt for forbrugerne at få en hurtig løsning på tvister vedrørende grænseoverskridende, finansielle tjenesteydelser. Nærmere oplysninger findes på siderne om FIN-NET (DE) (EN) (FR) på Generaldirektoratet for det Indre Markeds hjemmeside.
  • Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre "CEC-Net" eller "ECC-Net"som bilægger grænseoverskridende forbrugertvister.

9.Komissionen har ligeledes deltaget i lanceringen af onlineordningen ECODIR med henblik på bilæggelse af forbrugertvister.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens arbejdsdokument af 27. september 2005 om problemløsningsnettet for det indre marked (SOLVIT-nettet) [SEK(2005) 543 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen ønsker at forbedre SOLVIT-nettets service i forbindelse med udvidelsen og nettets succes. I 2004 registrerede SOLVIT-nettet i stigning i antallet af behandlede sager på 73 % i forhold til 2003. Denne stigning blev ledsaget af en generel forbedring af præstationerne. Fristen for accept af eller afslag på en klage blev således reduceret til under en uge, og man nåede op på 80 % af sagerne, der blev løst.

Udover problemløsningsnettets normale beføjelser søger man via SOLVIT Plus at påvirke de berørte ministerier til at foretage til lovgivningsændringer.

Rådets konklusioner om SOLVIT-nettet. Rådet (det indre marked) - 1. marts 2002 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I sine konklusioner stadfæster Rådet Kommissionens henstilling af 7. december 2001, som fastlægger principperne for brug af SOLVIT-nettet.

See also

Nærmere oplysninger fås på siderne om SOLVIT -nettet på Generaldirektoratet for det Indre Markeds netsted, som også indeholder adresserne på alle de nationale centre.

Seneste ajourføring: 21.06.2007

Top