Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moms og punktafgifter — undtagelser for rejsende fra tredjelande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moms og punktafgifter — undtagelser for rejsende fra tredjelande

 

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 2007/74/EF — fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger afgiftsfri mængder for internationale rejsende til EU.
 • Det fastlægger regler om fritagelse for merværdiafgift (moms) og told af varer, der indføres i rejsendes personlige bagage fra:
  • et ikke-EU-land eller
  • et område, hvor EU-lovgivning om moms og/eller punktafgifter ikke finder anvendelse, f.eks. Isle of Man.

HOVEDPUNKTER

 • Direktivet fastsætter en værdigrænse for fritagelser fra punktafgifter på 430 EUR for fly- og skibsrejsende og på 300 EUR for dem, der rejser over land (herunder ad indre vandveje).
 • EU-landene kan sænke værdigrænsen for rejsende under 15 år, uanset hvilket transportmiddel de benytter, men denne grænse kan ikke være lavere end 150 EUR.
 • EU-landene kan sænke værdigrænserne og de kvantitative begrænsninger for:
  • rejsende, der bor i et grænseområde;
  • grænsearbejdere og
  • besætningen på transportmidler, der anvendes i international trafik.
 • Direktivet fastsætter følgende maksimale og minimale kvantitative begrænsninger for import af tobak:
  • 200 cigaretter eller 40 cigaretter;
  • 100 cigarillos eller 20 cigarillos;
  • 50 cigarer eller 10 cigarer;
  • 250 g røgtobak eller 50 g røgtobak.
 • EU-landene kan vælge at sondre mellem flyrejsende og andre rejsende ved at anvende de lavere kvantitative grænser for andre rejsende.
 • Direktivet fastsætter følgende maksimale og minimale mængder for import af alkohol:
  • i alt 1 liter med et alkoholindhold på over 22 % vol. eller ikkedenatureret ethylalkohol * på 80 % vol. og derover;
  • i alt 2 liter alkohol med en styrke på højst 22 % vol.
 • Fritagelser for tobak og alkohol gælder ikke for rejsende under 17år .
 • Hvert fjerde år forelægger Europa-Kommissionen en rapport for Rådet om gennemførelsen af direktivet. Af den seneste rapport, der blev offentliggjort i 2013, fremgår det, at de fleste EU-lande er tilfredse med direktivet og ikke kan se nogen grund til at revidere det.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. december 2007. EU-landene skulle indarbejde det i deres nationale lovgivning senest den 1. december 2008.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Ikkedenatureret ethylalkohol: alkohol, hvortil der ikke er tilsat noget for at gøre den udrikkelig.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6-12)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 16 i Rådets direktiv 2007/74/EF om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (COM (2013) 849 final af 3.12.2013)

seneste ajourføring 28.11.2016

Top