Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fritagelse for moms: Endelig indførsel af goder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fritagelse for moms: Endelig indførsel af goder

Direktivet fastlægger anvendelsesområdet for reglerne for momsfritagelse samt gennemførelse heraf i henhold til direktiv 2006/112/EF.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder.

RESUMÉ

Landene i Den Europæiske Union (EU) skal indrømme momsfritagelse ved endelig indførsel af visse goder på de af dem fastsatte betingelser med henblik på at forhindre konkurrencefordrejning og svig.

Momsfritagelse ved indførsel indrømmes for

 • personlige ejendele indført af fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et ikke-EU-land til et EU-land
 • varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab
 • personlige ejendele erhvervet ved arv
 • elevers og studerendes skolemateriale, løsøre og bohave
 • varer af ringe værdi (der ikke overstiger 10 euro)
 • investeringsgoder og andet udstyr, der indføres ved overflytning af aktiviteter
 • visse landbrugsprodukter eller produkter til anvendelse i landbruget
 • terapeutiske stoffer, lægemidler, forsøgsdyr og biologiske eller kemiske stoffer
 • varer til brug for velgørende eller filantropiske organisationer
 • varer indført som led i internationale forbindelser
 • varer, der skal tjene salgsfremmende formål
 • varer, der skal bruges til undersøgelse, analyse eller afprøvning
 • forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret
 • oplysningsmateriale til turistformål
 • forskellige dokumenter til officielle organer
 • tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport
 • strøelse og foder bestemt til dyr under transport
 • brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og tanke til specielt formål
 • goder til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde
 • ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave.

Dette direktiv forhindrer ikke EU-landene i at opretholde konventioner om særlig afgiftsfritagelse, der er indgået med ikke-EU-lande.

Inden for nogle af de ovennævnte områder er der visse varer, der ikke er afgiftsfritaget, herunder navnlig alkoholholdige produkter og tobak.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/132/EF

30.11.2009

-

EUT L 292, 10.11.2009

Seneste ajourføring: 09.06.2011

Top