Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Harmonisering af omsætningsafgifter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Harmonisering af omsætningsafgifter

1) MÅL

Gradvist at indføre et fælles merværdiafgiftssystem.

2) FÆLLESSKABSFORANSTALTNING

Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter.

Ændret ved følgende foranstaltninger:

Rådets direktiv 69/463/EØF af 9. december 1969

Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977.

3) INDHOLD

Den følgende tekst resumerer en konsolidering af direktiverne om indførelse af et fælles merværdiafgiftssystem.

Hver medlemsstat skal senest den 1. januar 1972 erstatte deres omsætningsafgiftssystem med det fælles merværdiafgiftssystem, men dog uden samtidig at harmonisere afgiftssatserne og afgiftsfritagelserne.

Dette fælles system hviler på princippet om neutralitet: Inden for hver enkelt medlemsstat skal ensartede varer og tjenesteydelser beskattes ens, uanset antallet af omsætninger i produktions- og distributionsleddet.

Strukturen i det fælles momssystem og de nærmere anvendelsesbestemmelser fastsættes i et direktiv nummer to.

Rådet skal i løbet af anden etape og på forslag af Kommissionen, der skal fremsættes inden 1. januar 1969, fastsætte foranstaltninger med henblik på afskaffelse af skattemæssig kontrol ved grænserne inden for Fællesskabet.

4) frist for medlemsstaternes gennemførelse af bestemmelserne

5) ikrafttrædelsesdato (hvis forskellig fra 4)

6) referencer

EFT L 71 af 14.04.1967EFT L 320 af 20.12.1969EFT L 145 af 23.05.1977

7) videreførelse af arbejdet

8) kommissionens gennemførelsesforanstaltninger

Top