Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nedbringelse af drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet af ordningen for handel med kvoter for drivhusgas­emissioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nedbringelse af drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet af ordningen for handel med kvoter for drivhusgas­emissioner

Kommissionen foreslår at begrænse de drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet af EF-ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner. Dette forslag tager hensyn til hver medlemsstats mulighed for at nedbringe drivhusgasemissioner, muligheden for at anvende emissionskreditter, der er opnået i anden sammenhæng, og den eventuelle indgåelse af en fremtidig international aftale om nedbringelsen af drivhusgasser.

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af 23. januar 2008 om medlems­staternes indsats for at nedbringe deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 2020.

RESUMÉ

Dette forslag har til formål at tilrettelægge medlemsstaternes nedbringelse af deres drivhus­gasemissioner fra kilder, der ikke er omfattet af EF-ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner, som fastlagt i direktiv 2003/87/EF.

Forslaget fastsætter grænseværdier for 2020 og for hvert enkelt medlemsstat for drivhus­gasser fra kilder, der ikke er omfattet af ordningen for handel med kvoter for drivhusgas­emissioner. Disse emissionsgrænseværdier er fastsat i forhold til niveauerne i 2005, og de tager hensyn til medlemsstaternes BNP pr. indbygger og vækstperspektiver, således at den enkelte medlemsstats bidrag er så retfærdigt som muligt.

I 2013 må disse drivhusgasemissioner ikke overstige gennemsnittet for emissioner fra årene 2008, 2009 og 2010.

Mellem 2013 og 2019 kan en medlemsstat "låne" op til 2 % af dens emissionsgrænseværdi fra det følgende år for at kunne opnå sit mål. Den kan også ved nedbringelser ud over den fastsatte grænseværdi "opspare" denne yderligere nedbringelse til det følgende år.

For at opfylde deres forpligtelser kan medlemsstaterne anvende de emissionskreditter, der stammer fra bestemte projekter vedrørende nedbringelse af drivhusgasemissioner, som er blevet godkendt af alle medlemsstater og gennemført bl.a. i de mindst udviklede lande (3 % pr. år for hvert land).

Medlemsstaterne skal indberette deres drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF, i de årlige rapporter, som de udarbejder i henhold til beslutningen om overvågning af drivhusgasemissioner, hvilket gør det muligt at evaluere resultaterne med hensyn til at opfylde de mål, der er fastsat i dette forslag.

I tilfælde af indgåelsen af en international aftale om klimaændringer, hvorved der eventuelt indføres skrappere krav om reduktioner end i det nuværende forslag, foreslår Kommissionen tilpasninger med hensyn til den enkelte medlemsstats emissionsgrænseværdi og anvendelsen af emissionskreditter fra projektaktiviteter i de tredjelande, der har ratificeret denne aftale.

I tilfælde af en udvidelse af anvendelsesområdet for EF-ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i henhold til direktiv 2003/87/EF vil grænseværdierne i dette forslag blive tilsvarende tilpasset.

Kommissionen skal udarbejde en rapport om gennemførelsen af den foreslåede beslutning senest den 31. oktober 2016.

Kontekst

Dette forslag indgår i den integrerede energi- og klimapakke, som Kommissionen lancerede i begyndelsen af 2008.

Referencer og procedure

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2008) 17

-

COD/2008/0014

Tilhørende dokumenter

Meddelelse fra Kommissionen af 23. januar 2008 "To gange 20 % i 2020 – Europas muligheder i forbindelse med klimaændringerne" [KOM(2008) 30 endelig – ikke offentliggjort i EUT]. I januar 2008 vedtog Kommissionen en række sammenhængende og globale foranstaltninger for at opfylde de mål for klimaændringer og vedvarende energi, som EU fastlagde for 2020 i foråret 2007.

Seneste ajourføring: 22.05.2008

Top