Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program for små og mellemstore, miljøbevidste og konkurrencedygtige virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Program for små og mellemstore, miljøbevidste og konkurrencedygtige virksomheder

For at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at overholde miljølovgivningen har Kommissionen stillet forslag til et program, der tager sigte på bedre lovgivning, værktøjer til at forvalte miljøet, finansiel støtte, lokal miljøekspertise samt kommunikation og information.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Råd og Regionsudvalget af 8. oktober 2007: "Små, miljøbevidste og konkurrencedygtige: Et program, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at overholde miljølovgivningen [KOM(2007) 379 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Små og mellemstore virksomheder, SMV'er, indtager en vigtig plads i EU's økonomi, idet de udgør ca. 99 % af alle virksomheder og står for 57 % af den økonomiske merværdi. Men en stor del af den europæiske miljølovgivning anvendes ikke af disse virksomheder, enten fordi de ofte ligger under grænsen for, hvornår denne lovgivning skal anvendes, eller fordi de ikke er bevidste om deres indvirkning på miljøet eller kender den lovgivning, der gælder for deres område.

Denne situation er problematisk, både for SMV'ers konkurrenceevne, fordi de ikke i tilstrækkelig grad udnytter de økonomiske fordele, der ligger i en bedre miljøforvaltning og miljøinnovation, og for miljøet, hvor det medfører en øget risiko for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

For at hjælpe SMV'er med at indføre bæredygtige produktions- og forretningsmodeller indfører Kommissionen et program, som skal hjælpe SMV'er med i højere grad at overholde miljølovgivningen og samtidig mindske deres omkostninger til det, øge deres miljøeffektivitet og styrke deres konkurrenceevne og miljøinnovation.

Handlingsplanens hovedpunkter er bedre lovgivning, indførelse af miljøstyringsværktøjer, finansiel støtte til SMV'er, udvikling af lokal miljøekspertise samt kommunikation og information. Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne regelmæssigt overvåge programmets gennemførelse, og en første evaluering forventes at foreligge i 2010.

Bedre lovgivning

Bedre lovgivning er f.eks. foranstaltninger til at rationalisere de administrative procedurer, så omkostningerne ved at overholde loven bliver lavere, og at formidle oplysninger om god praksis for, hvordan miljølovgivningen kan overholdes, bl.a. i form af initiativer som BEST, samarbejde med de myndigheder, der har ansvar for gennemførelsen, såsom IMPEL-nettet, samt høring af SMV'er i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af lovgivningen.

Miljøledelsessystemer, der er tilpasset SMV'er

Kommissionen ønsker at fremme anvendelsen af miljøledelsessystemet EMAS. Den forudser navnlig udbredelse af systemet på koncern- eller industriplan, samt udvikling af værktøjer såsom EMAS-Easy, der skal lette anvendelsen. Samtidig ønsker Kommissionen at nedbringe antallet af administrative formaliteter i forbindelse med EMAS for at tilskynde de europæiske virksomheder til at bruge systemet.

Fokuseret finansiel støtte

For at fremme investeringer i miljøeffektive processer kan SMV'er få EU-støtte gennem programmet LIFE+, rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne og de nye instrumenter under samhørighedspolitikken 2007-2013 (FEDER, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond). Kommissionen forventer at udgive en vejledning til virksomhederne, hvor de kan læse om de forskellige finansieringsmuligheder.

Lovgivningen om statsstøtte giver for øvrigt medlemsstaterne mulighed for at yde økonomisk støtte til virksomheder, der overholder EU's miljølovgivning, eller som går længere end lovgivningen.

Udvikling af lokal ekspertise

Kommissionen vil hjælpe med til at styrke medlemsstaternes indsats for SMV'er gennem bl.a. uddannelsesseminarer om informationskilder, forpligtelser i henhold til loven og fordele ved at forbedre virksomhedernes miljøledelse.

Fra 2008 skal det nye net, der skal støtte erhverv og innovation, og hvori Euro Info Centrenes og innovationsformidlingscentrenes ydelser bliver samlet, understøtte Kommissionens indsats ved at fremme partnerskaber og aktivt samarbejde med SMV'er.

Bedre kommunikation og mere målrettet information

SMV'er får adgang til miljøinformation via et flersproget websted, som bl.a. vil indeholde information om gennemførelse af lovgivning, ledelsesværktøjer, finansieringsmuligheder, god praksis osv. Desuden vil Kommissionen udarbejde retningslinjer for SMV'er for at hjælpe dem med at styre deres indvirkning på miljøet.

See also

Seneste ajourføring: 02.09.2011

Top