Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sektorundersøgelse af gas- og elmarkedet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sektorundersøgelse af gas- og elmarkedet

En sektorundersøgelse af gas- og elmarkedet bekræfter eksistensen af konkurrenceforvridning, der hindrer virksomheder og forbrugere i at kunne udnytte fordelene ved liberaliseringen fuldt ud.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 10. januar 2007 – Sektorundersøgelse af gas- og elmarkedet i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003 (slutrapport) [KOM(2006) 851 – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Et effektivt indre energimarked garanterer forsyningssikkerheden til konkurrencedygtige priser og er en central faktor for den økonomiske vækst og forbrugernes velfærd i Den Europæiske Union (EU). For at nå dette mål har Unionen gennemført en fuldstændig åbning af de europæiske gas- og elmarkeder.

En undersøgelse foretaget i henhold til fællesskabsbestemmelserne vedrørende samordnet praksis og misbrug af en dominerende stilling (artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003) har afsløret, at der fortsat er tale om konkurrenceforvridning på disse markeder, hvilket hindrer virksomhederne og forbrugerne i at udnytte fordelene ved liberaliseringen fuldt ud. Undersøgelsen har gjort det muligt at identificere hindringer for gennemførelsen af det indre gas- og elmarked og bidrager således til at fjerne disse hindringer.

En høj grad af markedskoncentration

Engrosmarkederne udvikler sig kun langsomt, og koncentrationsgraden er den samme som før liberaliseringen. De historiske operatører er fortsat dominerende og kontrollerer i høj grad elproduktionen samt import og produktion af gas. Deres styrke på markedet er befæstet, og de har således mulighed for at hæve priserne.

En forbedring af adgangen for nye aktører og en udvikling af likviditeten på markeder er nøglerne til at afskaffe koncentrationen på markedet. De kompetente myndigheder skal bl.a. indføre korrigerende foranstaltninger som programmer for overdragelse af energi.

Vertikal fastlåsning af markedet

Den vertikale integration af produktion, net og distribution medfører en interessekonflikt, og beslutningerne har tendens til at sikre de involverede virksomheders interesser og ikke netbrugernes almene interesser.

Den vertikale fastlåsning af markedet kommer til udtryk ved manglende gennemsigtighed og diskrimination ved markedsadgang, idet nye operatører ikke får ligelig adgang til de væsentlige oplysninger. Den er ligeledes kendetegnet ved underinvestering i infrastruktur og mangel på disponibel netkapacitet. Derfor har nye leverandører vanskeligt ved at komme ind på markedet og når ikke ud til slutforbrugeren, hvilket dermed begrænser forbrugernes valgmuligheder.

Manglende markedsintegration

Den grænseoverskridende konkurrence er forsvindende lille. Hindringer for gas- og elforsyning på tværs af grænserne (utilstrækkelig kapacitet på tværs af grænserne, langsigtede reservationer af kapacitet, manglende investeringer i supplerende kapacitet, manglende lovgivning om grænseoverskridende spørgsmål) bremser udviklingen af et integreret energimarked.

Anvendelse af fællesskabets konkurrencelovgivning og konsolidering af reguleringsbestemmelserne

Selv om en stringent anvendelse af Fællesskabets konkurrencelovgivning ikke i sig selv er tilstrækkelig til at rette op på manglerne på gas- og elmarkedet, spiller den ikke desto mindre en afgørende rolle med henblik på at øge konkurrencen. Kommissionen udnytter således fuldt ud sine beføjelser i henhold til traktaten til bekæmpelse af samordnet praksis, kontrol med koncentration og kontrol med statsstøtte.

Den reguleringsmæssige ramme bør ligeledes konsolideres på grundlag af forslagene fra Kommissionen i dens meddelelse "Udsigterne for det indre gas- og elmarked, der offentliggøres sideløbende med sektorundersøgelsen.

Baggrund

Klager over forhindringer for markedsadgang eller over forbrugernes problemer med at vælge leverandør har fået Kommissionen til at indlede en undersøgelse af gas- og elmarkedernes funktion. De første resultater har været genstand for en offentlig høring, hvor virksomheder inden for energisektoren, de traditionelle operatører, men også nye markedsdeltagere, de nationale reguleringsmyndigheder, konkurrencemyndighederne, netoperatørerne og forbrugerne har haft mulighed for at komme med bidrag. Kommissionen forelægger den endelige rapport over sektorundersøgelsen.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet af 10. januar 2007 - En energipolitik for Europa [KOM(2007) 1 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 10. januar 2007 - Udsigterne for det indre gas- og elmarked [KOM(2006) 841;endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

See also

Der kan findes flere oplysninger på GD Konkurrences websted "Sector Inquiry" (EN).

Seneste ajourføring: 22.01.2008

Top