Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klare regnskaber i statsejede virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Klare regnskaber i statsejede virksomheder

 

RESUMÉ AF:

Kommissionens direktiv 2006/111/EF — klare regnskaber i statsejede virksomheder

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at sikre gennemsigtighed i de økonomiske forbindelser mellem landene i Den Europæiske Union (EU) og statsejede virksomheder med henblik på at sikre, at der er fair konkurrence med og ikke sker nogen diskrimination af private virksomheder.

HOVEDPUNKTER

  • Konkret er EU-landene forpligtet til at sikre gennemsigtighed i forbindelse med alle offentlige midler, der stilles til rådighed for statsejede virksomheder, med, hvordan de anvendes, og at sikre, at omkostninger og indtægter vedrørende de pågældende virksomheder er klart beskrevet i særskilte regnskaber.
  • De typer økonomiske forbindelser, der er omfattet af direktivet, er blandt andet kapitaltilførsel, indskud eller lån på fordelagtige vilkår og udligning af driftstab*.
  • EU-landene skal sikre, at de interne regnskaber for de pågældende virksomheder holdes adskilt for deres forskellige aktiviteter, og at alle omkostninger og indtægter er fordelt korrekt i henhold til korrekte omkostningsregnskabsprincipper.
  • Visse former for økonomiske forbindelser er ikke omfattet af direktivet, f.eks. mellem EU-landene og centralbanker eller forbindelser med statsejede virksomheder, der vedrører levering af tjenesteydelser, som ikke kan antages at have nogen væsentlig indvirkning på samhandelen mellem EU-landene.
  • EU-landene skal sikre, at de relevante økonomiske oplysninger er til rådighed for Europa-Kommissionen i op til 5 år, efter at virksomheden modtog de offentlige midler. Kommissionen må ikke videregive oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt.
  • Med hensyn til fremstillingssektoren skal disse oplysninger indsendes til Kommissionen på årsbasis og skal omfatte årsrapporten og årsregnskabet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Kommissionens direktiv 2006/111/EF er den kodificerede udgave af en oprindelig retsakt (direktiv 80/723/EØF) med senere ændringer. Det trådte i kraft den 20. december 2006. EU-landene skulle indarbejde det oprindelige direktiv, direktiv 80/723/EØF, i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 31. december 1981.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Udligning af underskud: regnskabsmæssigt udtryk, hvorved et registreret tab udlignes over for en indtægt med henblik på at ophæve dens virkning.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder (kodificeret udgave) (EUT L 318 af 17.11.2006, s. 17-25)

seneste ajourføring 14.11.2016

Top