Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Nærværende direktiv vil skabe et juridisk instrument, der giver mulighed for at etablere enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar inden for Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/102/EF af 16. september 2009 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Nærværende direktiv fastsatter de retlige rammer for selskaber med begrænset ansvar.

Et selskab kan etableres som et enkeltmandsselskab, eller et selskab kan blive et enkeltmandsselskab ved, at alle anparter samles på en hånd.

Når et selskab bliver et enkeltmandsselskab ved, at alle anparterne samles på én hånd skal oplysning herom samt om den eneste selskabsdeltagers identitet registreres i et register, der føres af selskabet selv, og som er offentligt tilgængeligt, eller indføres i selskabets aktmappe i det centrale register, handelsregistret eller selskabsregistret.

Eneste selskabsdeltager udøver de beføjelser, som tilkommer en generalforsamling. De beslutninger som træffes af den eneste selskabsdeltager, samt aftaler, som indgås mellem den eneste selskabsdeltager og det selskab, han repræsenterer, indføres i en protokol eller nedfældes skriftligt.

Hvis en medlemsstater tillader, at enkeltmandsselskaber stiftes som aktieselskaber, finder direktivets bestemmelser anvendelse.

Nærværende direktiv ophæver direktiv 89/667/EF.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/102/EF

20.10.2009

-

EUT L 258, 1.10.2009

Seneste ajourføring: 05.05.2011

Top