Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyperns og Maltas indførelse af euroen (2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyperns og Maltas indførelse af euroen (2008)

Fra 1. januar 2008 er euroen den valuta, der officielt anvendes i Cypern og Malta. I juli 2007 vedtog Rådet for Den Europæiske Union to beslutninger om disse to medlemsstaters indførelse af den fælles valuta. Med disse to lande, som blev medlemmer af EU den 1. maj 2004, øges antallet af lande, der deltager i euroen, fra 13 til 15. Der er i alt 27 medlemslande i EU.

DOKUMENTER

Rådets beslutning 2007/503/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Cyperns indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008.

Rådets beslutning 2007/504/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Maltas indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008.

RESUMÉ

Ved ovenstående to beslutninger fastslår Rådet, at Cypern og Malta opfylder kravene for indførelse af euroen:

  • Cypern og Malta opfylder kravene fastlagt i konvergenskriterierne: stabile priser, graden af offentlig gæld, deltagelse EMSens valutamekanisme, tilfredsstillende langfristet renteniveau
  • Cypern og Malta har indført national lovgivning, der er forenelig med indførelse af euroen.

Følgelig har Rådet fastsat datoen den 1. januar 2008 som dato for indførelse af euro i de to medlemsstater.

Procedure

På sin samling den 10. juli 2007 gav Rådet (økonomiske og finansielle anliggender) grønt lys for Cyperns og Maltas indførelse af euroen fra den 1. januar 2008. Forud herfor havde Europa-Kommissionen i konvergensrapporterne konstateret, at de to lande overholdt kriterierne for medlemskab af Den Økonomiske og Monetære Union.

Disse beslutninger er rettet til medlemsstaterne. Det fastslås, at Cypern og Malta opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta. Med beslutningerne ophæves dispensationerne til fordel for de to lande i medfør af artikel 4 i tiltrædelsesakten af 2003 (EN).

Rådet træffer afgørelse om, hvilke medlemsstater der opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af euroen, dvs. den nationale lovgivnings forenelighed med gældende fællesskabsret og de konvergenskriterier, der er opregnet i artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere EF-traktatens artikel 121). De to forslag, der blev forelagt af Kommissionen den 16. maj 2007 (Cypern: CNS/2007/0090 og Malta: CNS/2007/0092), har ført til de to beslutninger.

Referencer

Dokument

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2007/503/EF

Meddelelsesdato

-

EUT L 186 af 18.7.2007

Beslutning 2007/504/EF

Meddelelsesdato

-

EUT L 186 af 18.7.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank – Euroens indførelse i Cypern og Malta [KOM(2008) 204 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen fremlægger resultaterne af indførelsen af den fælles valuta i Cypern og Malta. Kommissionen uddrager de erfaringer, der kan anvendes ved fremtidige overgange til euro i andre medlemsstater i Den Europæiske Union.

See also

  • Yderligere oplysninger findes på netstedet for Kommissionens Generaldirektorat (GD) for Økonomiske og Finansielle Anliggender:

Seneste ajourføring: 17.10.2011

Top