Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sloveniens indførelse af euroen (2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sloveniens indførelse af euroen (2007)

Rådet for Den Europæiske Union konstaterer, at Slovenien opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af euroen fra den 1. januar 2007. Slovenien er den første af de ti stater, der blev medlem af EU den 1. maj 2004, der indfører den fælles valuta.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2006/495/EF af 11. juli 2006 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, vedrørende Sloveniens tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 195 af 15.7.2006].

RESUMÉ

Med denne beslutning tillader Rådet, at Slovenien indfører euroen den 1. januar 2007. Rådet konstaterer, at landet opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af euroen, dvs. konvergenskriterierne.

Opfyldelse af konvergenskriterierne

Den 2. marts 2006 anmodede Slovenien officielt om, at der blev foretaget en vurdering af konvergensen. Europa-Kommissionen konkluderede følgende:

  • Sloveniens nationale lovgivning, herunder den nationale centralbanks statut, er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 samt med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB)
  • den gennemsnitlige inflationstakt i Slovenien i det år, der sluttede i marts 2006, var på 2,3 %, hvilket er under referenceværdien, og det er sandsynligt, at dette fortsat vil være tilfældet i månederne fremover
  • Slovenien er ikke omfattet af en rådsafgørelse om, at landet har et uforholdsmæssigt stort underskud
  • landet har siden den 28. juni 2004 deltaget i den europæiske valutakursmekanisme (ERM II), og den slovenske tolar har ikke været udsat for alvorlige spændinger
  • den langfristede rentesats var i gennemsnit 3,8 %, hvilket er lavere end referenceværdien.

Europa-Kommissionen konstaterede, at Slovenien har opnået en høj grad af vedvarende konvergens i relation til konvergenskriterierne. Landet opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af den fælles valuta.

Indførelse af den fælles valuta

Med denne beslutning konstaterer Rådet med kvalificeret flertal, at Slovenien opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af euroen. Dispensationen til fordel for Slovenien, jf. artikel 4 (EN) [PDF] i tiltrædelsesakten fra 2003, ophæves med virkning fra den 1. januar 2007. Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2006/495/ef

15.7.2006

-

EUT C 195 af 15.7.2006

See also

Flere oplysninger kan findes på disse netsteder:

  • de slovenske euromønters nationale side (Den Europæiske Centralbanks netsted)
  • Vellykket introduktion af Euroen i Slovenien (DE) (EN) (ES) (FR)
  • Den offentlige mening: Introduktionen af Euroen i Slovenien og i de nye medlemslande (EN)
  • Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Økonomiske og Monetære Anliggender: euroen (EN).

Seneste ajourføring: 01.06.2007

Top