Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ophavsretlig beskyttelse af designet på euromønternes fælles side

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ophavsretlig beskyttelse af designet på euromønternes fælles side

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2001) 600 endelig udg.) om ophavsretlig beskyttelse af designet på euromønternes fælles side

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den fastlægger systemet med ophavsretsbeskyttelse af designet på euromønternes fælles side og gennemgår reglerne for reproduktion.

HOVEDPUNKTER

  • Designene på den fælles side af euromønterne blev udvalgt efter en konkurrence på europæisk plan. De viser tre forskellige kort over Europa på en baggrund af de 12 stjerner i Den Europæiske Union (EU).
  • Designene på den fælles side af euromønterne er beskyttet af ophavsret, som tilhører EU. Europa-Kommissionen overdrager rettighederne til de EU-lande, der deltager i euroen, og kræver, at de skal sikre, at ophavsretten respekteres på deres område.
  • Reproduktion af dele af eller hele designet på euromønternes fælles side er tilladt i meget specifikke tilfælde, som for eksempel reproduktion i form af fotografier eller film. Reproduktion på medaljer eller møntefterligninger er derimod forbudt, da dette ville kunne medføre, at disse genstande blev forvekslet med mønter. For alle andre typer af reproduktion skal der indhentes tilladelse fra enten Europa-Kommissionen (for EU-lande uden for euroområdet) eller den udpegede myndighed i EU-landet (for lande i euroområdet).
  • EU-landene skal underrette Kommissionen om foranstaltninger, de har truffet for at håndhæve ophavsretten på deres område, for at sikre en effektiv samordning. I tilfælde af uretmæssig reproduktion skal det pågældende land tage passende skridt til at stoppe dette og trække reproduktionen ud af omløb. Kommissionen eller landene i euroområdet kan retsforfølge den ansvarlige person i henhold til national ret.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen om ophavsretlig beskyttelse af designet på euromønternes fælles side (KOM(2001) 600 endelig udg.) (EFT C 318 af 13.11.2001, s. 3-4)

seneste ajourføring 22.02.2017

Top