Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udvidelse af euroområdet efter den 1. maj 2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Udvidelse af euroområdet efter den 1. maj 2004

Den 1. maj 2004 tiltrådte ti nye medlemsstater Den Europæiske Union. To andre stater, Bulgarien og Rumænien, tiltrådte den 1. januar 2007. De indførte imidlertid ikke straks ved tiltrædelsen den fælles valuta. Nye medlemsstater skal nemlig først bevise, at de er parate til at indføre euroen, og at de opfylder "konvergenskriterierne". Når disse betingelser er opfyldt, forpligter de nye medlemsstater sig til at indføre euroen.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank: Første rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2004) 748 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 49 af 28.2.2006].

RESUMÉ

Indførelse af euroen kræver grundige praktiske forberedelser. Europa-Kommissionen udsender regelmæssigt rapporter om, hvordan de praktiske forberedelser til indførelsen af euroen skrider frem. Denne meddelelse er den første rapport, der har til formål at informere alle de berørte parter, herunder EU-institutionerne, medlemsstaterne, den brede offentlighed og medierne. Rapporterne udsendes til orientering og er ikke juridisk bindende. De må ikke forveksles med konvergensrapporterne.

Forberedelserne til indførelse af den fælles valuta

Indførelse af euroen kræver god tids forberedelse. De eurolande, som var med fra starten, havde af praktiske og logistiske årsager kalkuleret med en overgangsperiode på tre år fra euroen blev indført som valuta til eurosedler og -mønter blev sat i omløb. Men en indtrædelse i euroområdet, som falder sammen med, at eurosedler og -mønter sættes i omløb, kan også have sine fordele, især fordi de nye EU-medlemsstater allerede er fortrolige med eurosedlerne og -mønterne.

Erfaringer fra den første overgang til euroen

Kommissionen konstaterer, at de nuværende eurolandes overgang til euroen var en succes, selv om flere ting kan gøres bedre. Grundig forberedelse er nødvendig for at sikre en hurtig omstilling samt borgernes accept af den nye valuta. Kommissionen vurderer, at en overgangsperiode på tre år er for lang, og ønsker, at eurosedler og -mønter indføres hurtigt til gavn for alle parter. Kommissionen foretrækker, at den periode, hvor både euroen og den nationale møntfod er i omløb, bliver kortvarig.

Endvidere understreger Kommissionen, at de nationale myndigheder bør træffe forholdsregler, der kan hindre enhver prisstigning som følge af f.eks. en ukorrekt omregning af priserne i butikker og detailled. Det er ønskeligt, at forbrugerorganisationerne deltager aktivt. Myndighederne kunne kræve, at butikkerne over for offentligheden viser vilje til at foretage en præcis omregning af priserne med henblik på at sikre troværdigheden og give forbrugerne pressionsmuligheder.

Kontekst

Siden EU-udvidelsen i 2004, har flere af de nye EU-lande sluttet sig til euroområdet:

I øjeblikket har 17 ud af 27 EU-lande dermed indført euroen som fælles valuta.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Tiende rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2010) 398 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 121 af 19.4.2011].

Meddelelsen gør status over de sidste forberedelser i Estland med henblik på indførelse af euroen pr. 1. januar 2011. Den indeholder ligeledes resultaterne af meningsmålinger gennemført i de andre EU-lande, der er kandidater til at indføre den fælles valuta.

Meddelelse fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Niende rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2009) 692 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelsen gør status over de praktiske forberedelser med henblik på indførelse af euroen i de EU-lande, der ønsker at indføre den fælles valuta. Den indeholder ligeledes en gennemgang af holdningerne til euroen blandt borgerne i de pågældende lande.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank af 12. december 2008 - Ottende rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2008) 843 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 76 af 25.3.2010].

Meddelelsen gennemgår og evaluerer forberedelserne forud for Slovakiets indførelse af euroen, nemlig forberedelserne til overgangen og distributionen af euromønter og –sedler, virksomhedernes og den offentlige forvaltnings forberedelser til overgangen til euro og informationskampagnen om euroen.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank af 18. juli 2008 - Syvende rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2008) 480 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 76 af 25.3.2010].

Kommissionen gør status over de praktiske forberedelser til Slovakiets overgang til euro den 1. januar 2009 i henhold til et ”big bang”-scenario. Kommissionen udtrykker en vis tvivl med hensyn til den eksisterende koordineringsstruktur og foreslår en styrkelse af den centrale overvågning af forberedelserne til overgangen til euro.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank af 27. november 2008 - Sjette rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2007) 756 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 55 af 28.2.2008].

Europa-Kommissionen evaluerer de praktiske forberedelser i Cypern og Malta forud for overgangen til euro den 1. januar 2008.

Kommissionens meddelelse af 16. juli 2007 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank: Femte rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2007) 434 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 246 af 20.10.2007].

Europa-Kommissionen orienterer om de igangværende forberedelser på Malta og Cypern. De to middelhavsøer har valgt "big bang"-scenariet, hvilket vil sige, at eurosedler og -mønter indføres samtidig med, at euroen indføres som valuta. Rapporten analyserer ligeledes forberedelserne i Slovakiet.

Kommissionens meddelelse af 10. november 2006 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank: Fjerde rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2006) 671 endelig - Den Europæiske Unions Tidende C 78 af 11.4.2007].

Rapporten koncentrerer sig om de praktiske forberedelser i Slovenien, på Cypern og på Malta.

Kommissionens meddelelse af 22. juni 2006 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank: Tredje rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2006) 322 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten koncentrerer sig om de praktiske forberedelser i Slovenien. Kommissionen mener, at Sloveniens praktiske forberedelser ser ud til at være langt fremme, men at der bør tages yderligere skridt for at øge forbrugernes tillid.

Kommissionens meddelelse af 4. november 2005 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank: Anden rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet [KOM(2005) 545 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 49 af 28.2.2006].

Rapporten gør rede for de praktiske forberedelser til indførelsen af euroen i de medlemsstater, der tiltrådte EU den 1. maj 2004.

See also

Seneste ajourføring: 04.11.2011

Top