Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ændring af de nationale sider på euromønter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ændring af de nationale sider på euromønter

Kommissionens henstilling fastlægger en fælles praksis for ændring af de nationale sider af euromønter. Fra 2004 kan medlemsstaterne udstede 2-euro erindringsmønter til minde om en specifik begivenhed eller person. Det gældende moratorium for de normale nationale sider gælder fortsat indtil 2008.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling 2003/734/EF af 29. september 2003 om en fælles praksis for ændring af designet på den nationale forside af euromønter i omløb.

RESUMÉ

Denne henstilling, som er udarbejdet i tæt samarbejde med medlemsstaterne, fastlægger fælles regler for ændringer af designet på de nationale forsider på euromønter, der er bestemt til at blive sat i omløb. Det gælder både normale mønter og erindringsmønter.

Den nationale side på de normale euromønter ændres ikke før udgangen af 2008

Kommissionen henstiller, at man ikke ændrer den nationale side på de normale euromønter, der er bestemt til at blive sat i omløb, frem til udgangen af 2008. Der gøres en undtagelse i tilfælde, hvor der er sket en ændring i forhold til det statsoverhoved, der er afbildet på mønten.

Kommissionen bekræftede i en meddelelse af 28. december 2006 Fem år med eurosedler og euromønter [pdf] euroens visuelle sammenhæng.

Tilladelse til udstedelse af euroerindringsmønter fra 2004

Rådet besluttede den 23. november 1998, at udstedelsen af euroerindringsmønter, der er bestemt til at blive sat i omløb, ville blive suspenderet i de første år efter indførelsen af de nye sedler og mønter. Kommissionen henstiller, at udstedelsen af erindringsmønter finder sted fra og med 2004. Den 8. december 2003 udtrykte Rådet tilfredshed med Kommissionens henstilling (jf. "tilhørende dokumenter").

Medlemsstaterne kan således fra og med 2004 udstede euroerindringsmønter, der er bestemt til at blive sat i omløb, og som vil være lovligt betalingsmiddel i alle medlemsstater i euroområdet. Der gælder følgende betingelser for udstedelsen af disse mønter:

 • Kun den nationale side kan ændres.
 • Antallet af udstedelser er begrænset til én pr. medlemsstat pr. år.
 • 2-euromønten er den eneste pålydende værdi, der kan anvendes til sådanne udstedelser.
 • Det samlede antal mønter, der sættes i omløb, er underlagt visse restriktioner og må ikke overstige det højeste af følgende to udstedelseslofter:

- 0,1 % af det samlede antal 2-euromønter, der er sat i omløb af alle medlemsstaterne i euroområdet, idet dette loft dog kan hæves til 2,0 %, hvis der er tale om en begivenhed af stor symbolsk værdi. I så fald skal den udstedende stat afholde sig fra at udstede en tilsvarende erindringsmønt i de efterfølgende fire år.

- 5,0 % af det samlede antal 2-euromønter, der er sat i omløb af den udstedende stat.

Designet på erindringsmønternes nationale sider er underlagt følgende betingelser:

 • Den nationale side skal have tolv stjerner omkring designet.
 • Årstallet skal være angivet.

Kommissionen skal underrettes om alle ændringer senest seks måneder, inden mønterne udstedes. Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (esdeenfr) skal godkende alle udstedelser af erindringsmønter, der sættes i omløb, hvis ovennævnte udstedelsesloft på 0,1 % overstiges. Al relevant information om nye design vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Anvendelse af fælles praksis i de monetære aftaler

Fællesskabet har indgået monetære aftaler med Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten (EN). På baggrund af disse aftaler kan staterne udstede og sætte en vis mængde euromønter i omløb. Den fælles praksis bør derfor også anvendes på mønter, som disse lande har udstedt.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Ikræfttrædelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens henstilling 2003/734/EF

1.1.2004

-

EUT L 264 af 15.10.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konklusioner fra Rådets samling (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 8. december 2003 [ikke offentliggjort i EUT]. I disse konklusioner [pdf] udtrykker Rådet tilfredshed med Kommissionens henstillinger, som blev forelagt den 29. september 2003. Rådet tilslutter sig især følgende punkter:

 • Medlemsstaterne afholder sig indtil udgangen af 2008 fra at ændre den nationale side på deres euromønter, der er bestemt til at blive sat i omløb, medmindre der er sket en ændring i forhold til det statsoverhoved, der er afbildet på mønten.
 • Moratoriet for udstedelse af erindringsmønter bør således ophæves. Moratoriet blev indført den 23. november 1998 af Rådet (økonomi og finans). Fra 2004 kan medlemsstaterne således udstede 2-euro erindringsmønter på visse betingelser, herunder bl.a. antallet af udstedte mønter.

Erindringsmønter i kronologisk rækkefølge

Grækenland - De Olympiske Lege i Athen 2004 [EUT C 91 af 15.4.2004].

 • Design: antik statue, der forestiller en diskoskaster, fem olympiske ringe.
 • Antal udstedte mønter: højst 50 mio. mønter.

Finland - Den Europæiske Unions udvidelse med 10 nye medlemsstater [EUT C 243 af 30.9.2004].

 • Design: en stiliseret søjle med spirer, der gror opad.
 • Antal udstedte mønter: højst 1 mio. mønter.

Luxembourg - Storhertug Henri [EUT C 243 af 30.9.2004].

 • Design: Storhertug Henris effigie og monogram.
 • Antal udstedte mønter: højst 2,49 mio. mønter.

Republikken San Marino - Bartolomeo Borghesi [EUT C 298 af 3.12.2004]

 • Design: Bartolomeo Borghesi (historiker, numismatiker).
 • Antal udstedte mønter: højst 110 000 mønter.

Italien - Verdensfødevareprogrammets femte årti [EUT C 313 af 18.12.2004]

 • Design: i forgrunden ses jordkloden med inskriptionen "World Food Programme", hvorfra der udgår et hvedeaks, en majskolbe og et risaks, der tilsammen udgør verdens grundlæggende ernæringskilder.
 • Antal udstedte mønter: højst 16 mio. mønter.

Vatikanstaten - 75-året for oprettelsen af Vatikanstaten [EUT C 321 af 28.12.2004]

 • Design: en skematisk gengivelse af ydermuren omkring Vatikanstaten med Peterskirken i forgrunden.
 • Antal udstedte mønter: højst 100 000 mønter.

Luxembourg - Storhertug Henris 50 års fødselsdag, 5 årsdagen for hans tronbestigelseog 100 årsdagen for Storhertug Adolphes død [EUT C 11 af 15.1.2005]

 • Design: Storhertug Henris effigie og Storhertug Adolphes effigie.
 • Antal udstedte mønter: højst 2,8 mio. mønter.

Belgien- Den Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union [EUT C 61 af 11.3.2005]

 • Design: Storhertug Henri af Luxembourg og Kong Albert II af Belgien er afbildet i profil.
 • Antal udstedte mønter: højst 6 mio. mønter.

Østrig - 50-årsdagen for den østrigske statstraktat [EUT C 61 af 11.3.2005]

 • Design: en gengivelse af underskrifter og segl på den sidste side af den østrigske statstraktat.
 • Antal udstedte mønter: højst 7 mio. mønter.

Spanien - 400-årsdagen for den første udgave af bogen »Don Quixote [EUT C 131 af 28.5.2005]

 • Design: Don Quijote, som holder en lanse. I baggrunden ses vindmøller. På en del af mønten står navnet "ESPAÑA".
 • Antal udstedte mønter: 8 mio. mønter.

Republikken San Marino - Fysikverdensåret 2005 [EUT C 244 af 4.10.2005]

 • Design: på møntens indre del ses en fri fortolkning af det allegoriske maleri, kendt som "la fisica antica" eller planetstudiet, hvor Galileo Galilei er afbildet. EU's tolv stjerner står på den ydre ring.
 • Antal udstedte mønter: 130 000 mønter.

Finland - 60-året for stiftelsen af De Forenede Nationer og 50-året for Finlands indtræden i FN [EUT C 244 af 4.10.2005]

 • Design: på møntens indre del ses en fredsdue, der er sammensat af brikker fra et puslespil. EU's tolv stjerner står på den ydre ring..
 • Antal udstedte mønter: 2 mio. mønter.

Italien - Etårsdagen for underskrivelsen af den europæiske forfatningstraktat [EUT C 283 af 16.11.2005]

 • Design: på møntens indre del ses en afbildning af Europa og tyren. Europa holder en pen og den europæiske forfatningstraktat. På afbildningens nedre del danner Den Italienske Republiks monogram "costituzione europea" en halvcirkel. På den ydre rings øvre del står tolv stjerner.
 • Antal udstedte mønter: 18 mio. mønter.

Vatikanstaten - 20. verdensungdomsdag i Köln, august 2005 [EUT C 283 af 16.11.2005]

 • Design: på møntens indre side ses en gengivelse af Kölner Dom med en komet på designets øvre del. Sætningen "xx Giornata mondiale della gioventu" danner en halvcirkel. På den ydre rings øvre del ses tolv stjerner.
 • Antal udstedte mønter: 100 000 mønter.

Luxembourg - Tronarvingen, Storhertug Guillaumes, 25-årsdag [EUT C 20 af 27.1.2006]

 • Design: på venstre side af møntens indre del ses HKH Storhertug Henris afbildning i højreprofil oven på afbildningen af tronarvingen, Storhertug Guillaume, på højre side af den indre del. Årstallet 2006 står under afbildningerne.
 • Antal udstedte mønter: 1,1 mio. mønter.

Tyskland - Schleswig-Holstein [EUT C 33 af 9.2.2006].

 • Design: den indre del af mønten viser byporten "Holstentor", der er Lübecks vartegn. Tolv stjerner danner en halvcirkel på den øvre del af den ydre ring, hvor prægningsåret "2006" er indføjet øverst på mønten. Ordene "Bundesrepublik Deutschland" danner en halvcirkel på den nedre del af den ydre ring.
 • Antal udstedte mønter: 30 mio. mønter.

Italien - 20. Olympiske Vinterlege -- Torino 2006 [EUT C 33 af 9.2.2006].

 • Design: forgrunden viser en skiløber på en baggrund af stiliserede grafiske elementer: Den Italienske Republiks monogram "RI" øverst til venstre, derunder bogstavet "R" og et billede af Torinos vartegn Mole Antonelliana-bygningen. De tolv stjerner for Den Europæiske Union omgiver designet.
 • Antal udstedte mønter: 40 mio. mønter.

Belgien - Atomium [EUT C 53 af 3.3.2006].

 • Design: den indre del af mønten viser "Atomium". Tolv stjerner omgiver designet på den yderste ring. Monogrammet "B" ses øverst på mønten mellem to stjerner, og prægningsåret "2006" står nederst i cirklen mellem to stjerner.
 • Antal udstedte mønter: 5 mio. mønter.

50-årsdagen for Rom-traktaten: erindringsmønt (EN)

Finland - 100-året for den almindelige og lige valgret [EUT C 248 af 14.10.2006].

 • Design: møntens indre felt viser et mands- og et kvindeansigt. Møntens ydre omskrift består af EU-flagets tolv stjerner.
 • Antal udstedte mønter: højst 2,5 mio. mønter.

Republikken San Marino - 500-året for Christopher Columbus' død [EUT C 248 af 14.10.2006].

 • Design: portræt af Christopher Columbus og en afbildning af de tre karaveller; over portrættet indskriften "SAN MARINO" og en vindrose.
 • Antal udstedte mønter: 120 000 mønter.

Vatikanstaten - 500-året for Schweizergarden [EUT C 260 af 28.10.2006].

 • Design: på mønten er afbildet et medlem af Schweizergarden, der aflægger højtidelig ed ved Schweizergardens flag.
 • Antal udstedte mønter: højst 100 000 mønter.

Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Slovenien og Finland - 50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaten [EUT C 65 af 21.3.2007].

 • Design: Centrum af mønten viser traktaten undertegnet af de seks stiftende medlemsstater på en baggrund, der viser den af Michelangelo designede belægning af Piazza del Campidoglio i Rom, hvor traktaten blev undertegnet den 25. marts 1957. Oversættelsen af ordet »Europe« står oven over bogen..
 • Antal udstedte mønter: variabelt i de enkelte medlemsstater (fra 0,4 millioner i Slovenien til 30 millioner i Tyskland).

Tyskland - Mecklenburg-Vorpommern [EUT C 76 af 4.4.2007].

 • Design: Den indre del af mønten viser en afbildning af Schwerin Slot. Ordet »Mecklenburg-Vorpommern« er indskrevet neden under afbildningen af slottet, og gravørens initialer »HH« ses nederst i den indre del af mønten. Et af bogstaverne »A«, »D«, »F«, »G« eller »J« ses som møntmærke oven over designet. Tolv stjerner ses i en halvcirkel på den øvre del af den ydre side afbrudt af prægningsåret »2007« øverst på mønten. Ordene »Bundesrepublik Deutschland« ses i en halvcirkel på den nedre del af den ydre side.
 • Antal udstedte mønter: 30 mio.

Monaco - 25-årsdagen for prinsesse Graces død [EUT C 172 af 25.7.2007].

 • Design: Møntens indre del viser prinsesse Grace i profil mod venstre. Påskriften "MONACO" efterfulgt af mønttegnet, året "2007" og gravørens mærke er skrevet i en cirkelbue nederst til højre i den indre del. På møntens ydre side ses EU-flagets 12 stjerner.
 • Antal udstedte mønter: maksimalt 20 001.

Republikken San Marino - Tohundredeåret for Giuseppe Garibaldis fødsel [EUT C 233 af 5.10.2007].

 • Design: Mønten bærer et portræt af Giuseppe Garibaldi. Inskriptionen "San Marino" og årstallet 2007 er graveret i henholdsvis venstre og højre side af det indre felt.
 • Antal udstedte mønter: 1 30 000.

Vatikanstaten - Pave Benedikt XVI's 80 års fødselsdag [EUT C 233 af 5.10.2007].

 • Design: Mønten viser Hans Hellighed Benedikt XVI i venstrevendt profil.
 • Antal udstedte mønter: 100 000.

Tyskland - Hamburg [EUT C 13 af 18.1.2008].

 • Design: Mønten viser Hamburgs Sankt Mikaels kirke. Under monumentet ses indskriften "Hamburg".
 • Antal udstedte mønter: 30 millioner.

Den Italienske Republik - 60-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheder [EUT C 89 af 10.4.2008]

 • Design: Den indre del af mønten viser en mand og en kvinde med symbolerne på retten til fred, mad, arbejde og frihed repræsenteret ved olivengrenen, kornakset, tandhjulet og pigtråd og brudte kæderinge med tallet »60«.
 • Antal udstedte mønter: 5 mio.

Republikken San Marino - 2008, det europæiske år for interkulturel dialog [EUT C af 10.4.2008]

 • Design: Den indre del af mønten viser de forskellige kulturer fra de femkontinenter, der er repræsenteret på det europæiske kontinent, symboliseret ved fem menneskesilhuetter.
 • Antal udstedte mønter: 130 000.

Slovenien: 500-årsdagen for Primoz Trubars fødsel [EUT C 125 af 22.5.2008]

 • Design: Møntens indre del viser Primoz Trubar i profil mod venstre.
 • Antal udstedte mønter: 1 mio. stk.

Belgien - 60-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheder [EUT C 125 af 22.5.2008]

 • Design: Den indre del af mønten afbilder kurvede linjer omkring et rektangel med påskriften 60. Over designet er anført årstallet 2008 og under designet påskriften »UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS«. Landets navn på de tre officielle sprog »BELGIE -- BELGIQUE -- BELGIEN« er skrevet i en halvcirkel nederst.
 • Antal udstedte mønter: 5 mio.

See also

For yderligere oplysninger henvises til følgende internetsider:

- Den Europæiske Centralbank: Illustrationer af mønterne (2-euro-erindringsmønter) og nyttige link til samlerstykker (Samlermønter);

- Netstedet for Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender indeholder også illustrationer af mønterne (EN).

Seneste ajourføring: 28.05.2008

Top