Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udpegning af de 11 medlemsstater, der deltager i ØMU'ens tredje fase (1999)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Udpegning af de 11 medlemsstater, der deltager i ØMU'ens tredje fase (1999)

Rådet udpeger de medlemsstater, der opfylder de nødvendige betingelser for at indføre den fælles valuta den 1. januar 1999.

DOKUMENT

Rådets beslutning 98/317/EF af 3. maj 1998 i overensstemmelse med traktatens artikel 121 (tidligere artikel 109 J), stk. 4 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 139 af 11.05.1998].

RESUMÉ

Samlet vurdering pr. medlemsstat i forhold til konvergenskriterierne.

BELGIEN

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,4 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Belgien er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Belgien har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den belgiske franc har ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Belgien har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 5,7 %, hvilket er under referenceværdien.

Belgien opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

TYSKLAND

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,4 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Tyskland er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Tyskland har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den tyske mark har ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Tyskland har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 5,6 %, hvilket er under referenceværdien.

Tyskland opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

GRÆKENLAND

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt i Grækenland er på 5,2 %, hvilket er over referenceværdien;
 • Grækenland er omfattet af en afgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Grækenland har ikke deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den græske drakme har været ude for spændinger, der er blevet modvirket af midlertidige forhøjelser af de indenlandske rentesatser og af intervention på valutamarkederne;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 9,8 %, hvilket er over referenceværdien.

Grækenland (es de en fr) opfylder ikke de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

SPANIEN

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,8 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Spanien er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Spanien har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den spanske peseta har ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Spanien har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 6,3 %, hvilket er under referenceværdien.

Spanien opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

FRANKRIG

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,2 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Frankrig er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Frankrig har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den franske franc har ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Frankrig har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 5,5 %, hvilket er under referenceværdien.

Frankrig opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

IRLAND

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,2 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Irland er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Irland har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; det irske pund har ikke vaeret udsat for alvorlige spændinger, og Irland har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 6,2 %, hvilket er under referenceværdien.

Irland opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

ITALIEN

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,8 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Italien er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Italien genindtrådte i valutakursmekanismen i november 1996; siden den italienske lires genindtræden i valutakursmekanismen har den ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Italien har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 6,7 %, hvilket er under referenceværdien.

Italien opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

LUXEMBOURG

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,4 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Luxembourg er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Luxembourg har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den luxembourgske franc har ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Luxembourg har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 5,6 %, hvilket er under referenceværdien.

Luxembourg opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

NEDERLANDENE

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,8 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Nederlandene er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Nederlandene har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den nederlandske gylden har ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Nederlandene har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 5,5 %, hvilket er under referenceværdien.

Nederlandene opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

ØSTRIG

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,1 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Østrig er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Østrig har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den østrigske schilling har ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Østrig har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 5,6 %, hvilket er under referenceværdien.

Østrig opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

PORTUGAL

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,8 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Portugal er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Portugal har deltaget i valutakursmekanismen i de sidste to år; den portugisiske escudo har ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Portugal har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 6,2 %, hvilket er under referenceværdien.

Portugal opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

FINLAND

 • den nationale lovgivning er forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på 1,3 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Finland er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Finland har været medlem af valutakursmekanismen siden oktober 1996; siden deltagelsen i valutakursmekanismen har den finske mark ikke været udsat for alvorlige spændinger, og Finland har ikke devalueret over for andre medlemsstaters valutaer;
 • den langfristede rentesats er i gennemsnit på 5,9 %, hvilket er under referenceværdien.

Finland opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

SVERIGE

 • den nationale lovgivning er ikke forenelig med traktatens artikel 108 og 109 (tidligere artikel 107 og 108) samt med ESCB-statutten;
 • den gennemsnitlige inflationstakt er på l,9 %, hvilket er under referenceværdien;
 • Sverige er ikke omfattet af en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud;
 • Sverige har aldrig deltaget i valutakursmekanismen; i løbet af de sidste to år har den svenske krone udvist udsving over for valutaerne i valutakursmekanismen;
 • den langfristede rente er i gennemsnit på 6,5 %, hvilket er under referenceværdien.

Kontekst

Sverige (es de en fr) opfylder ikke de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta.

Det Forenede Kongerige (es de en fr) har meddelt Rådet, at det ikke vil deltage i tredje fase af ØMU den 1. januar 1999.

Danmark (es de en fr) har meddelt Rådet, at det ikke vil deltage i tredje fase af ØMU.

Grækenland (es de en fr) og Sverige (es de en fr) opfylder ikke de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta, og der indrømmes derfor de to lande en dispensation som defineret i traktatens artikel 122 (tidligere artikel 109 K).

Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal og Finland opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta den 1. januar 1999.

Seneste ajourføring: 23.06.2006

Top