Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miljøcertificering af luftfartøjer samt af dele og udstyr til disse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Miljøcertificering af luftfartøjer samt af dele og udstyr til disse

I denne forordning defineres regler for luftfartøjers luftdygtighed og miljøcertificering. Formålet er at etablere et nyt certificeringssystem under Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagenturs myndighed (EASA). Der indføres imidlertid en overgangsordning for at give EASA tid til at udforme hensigtsmæssige definitioner og procedurer.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

’Del 21’ i bilaget til denne forordning definerer de fælles tekniske og administrative krav og certificeringsprocedurer vedrørende luftdygtighed og miljø for luftfartøjer samt dele og apparater til disse. Den indeholder også regler, som gælder for organisationer, som konstruerer og fremstiller disse produkter. Forordningen fastsætter således betingelserne for:

 • udstedelse af typecertifikater, begrænsede typecertifikater, supplerende typecertifikater og ændringer af disse certifikater
 • udstedelse af luftdygtighedsbeviser, begrænsede luftdygtighedsbeviser, flyvetilladelser og attester til frigivelse til tjeneste
 • udstedelse af reparationskonstruktionsgodkendelser
 • påvisning af overholdelse af miljøbeskyttelseskrav
 • udstedelse af støjcertifikater
 • identifikation af materiel, dele og apparatur
 • certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer
 • udstedelse af luftdygtighedsdirektiver.

En organisation, der er ansvarlig for enten konstruktion eller produktion af produkter, dele og apparater, skal bevise sin formåen i henhold til del 21 i bilaget til denne forordning. En konstruktions- eller produktionsorganisation, hvis hovedforretningssted er i et ikke-EU-land, kan bevise sin formåen i form af et certifikat for produktet, delen eller apparatet udstedt af dette land forudsat at:

 • dette land er konstruktions- eller produktionslandet
 • Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har konstateret at landets system har det nødvendige, uafhængige niveau til at kontrollere overholdelsen af denne forordning.

Følgende er fortsat gyldige i henhold til denne forordning, når de specifikke betingelser heri er opfyldt:

 • typecertifikater og tilsvarende luftdygtighedsbeviser og supplerende typecertifikater, der er udstedt før den 28. september 2003 af et land i Den Europæiske Union (EU)
 • luftfartøjer opført i registeret i et EU-land pr. 28. september 2003 og fortsat opført i det register pr. 28. marts 2007
 • dele og apparater godkendt af et EU-land og gyldige pr. 28. september 2003
 • konstruktions- og produktionsorganisationer godkendt eller anerkendt af et EU-land før den 28. september 2003.

EASA er den kompetente organisation til at udstede typecertifikater for luftfartøjer og komponenter og ændringer til disse, til at godkende bestemte ændringer og reparationer og til at anerkende godkendelser fra ikke-EU-lande af konstruktions- og produktionsorganisationer (eller fra et EU-land efter anmodning fra den kompetente myndighed i det land).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1702/2003

28.9.2003

-

EUT L 243 af 27.9.2003

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 706/2006

10.5.2006

-

EUT L 122 af 9.5.2006

Forordning (EF) nr. 375/2007

5.4.2007

-

EUT L 94 af 4.4.2007

Forordning (EF) nr. 287/2008

30.3.2008

-

EUT L 87 af 29.3.2008

Forordning (EF) nr. 1194/2009

28.12.2009

-

EUT L 321 af 8.12.2009

De ændringer og rettelser som følger af Forordning (EF) nr. 1702/2003 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 24.01.2011

Top