Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af EU's lufttrafikstyringssystem (SESAR)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den opretter SESAR-projektet (forskning i lufttrafikstyring (ATM) i det fælles europæiske luftrum).
 • Formålet med SESAR er at forbedre resultaterne af ATM ved at modernisere og harmonisere Europas ATM-systemer gennem definition, udvikling, validering og implementering af innovative teknologiske og operationelle ATM-løsninger.
 • Fællesforetagendet SESAR er et offentlig-privat partnerskab med ansvaret for udviklingsfasen af SESAR-projektet. Det blev grundlagt i 2007 af Den Europæiske Union og Eurocontrol, Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed.

HOVEDPUNKTER OM FÆLLESFORETAGENDET SESAR

 • Det er et fællesforetagende med ansvar for udviklingsfasen af SESAR-projektet, den teknologiske (forskning og udvikling — FogU) komponent af det fælles europæiske luftrum (SES), en pakke af EU-foranstaltninger udviklet til at imødekomme fremtidige behov for kapacitet og sikkerhed i luften.
 • Det har til opgave, i overensstemmelse med ATM-masterplanen, at give EU en effektiv kontrolinfrastruktur inden 2035. Dette skal muliggøre en mere sikker, mere miljøvenlig og effektiv lufttransport, dvs. flere direkte ture, der anvender mindre brændsel og har færre forsinkelser.
 • Det involverer Europa-Kommissionen, Eurocontrol, luftfartstjenester, organisationer for flypassagerer, brugere af luftrum, tilsynsmyndigheder, lufthavnsoperatører, luftfartselskaber, lufthavne og luftfartsmedarbejdere, videnskabsfolk og producenter af udstyr (omkring 3 000 eksperter). Fællesforetagendet er et EU-organ, der er oprettet til formålet under artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
 • Det har allerede leveret en ATM-masterplan (ajourført i 2012 og 2015), der definerer indholdet af, udviklingen af og implementeringsplanerne for næste generation af ATM-systemer.
 • Det forvalter procedurerne for tildeling af tilskud til sine medlemmer, i overensstemmelse med reglerne for deltagelse i EU's Horisont 2020-rammeprogram for FogU, efter forlængelsen i 2014.

Fællesforetagendet SESAR's resultater til dato omfatter:

 • verdens første fly i fire dimensioner (3D + tid) til at styrke udvekslingen af informationer om flyvebane fra start til slut
 • et omfattende værktøjssæt til at øge sikkerheden på start- og landingsbaner i lufthavne
 • gratis dirigering for at begrænse fly- og brændstofudledninger.

Fra 2014 fokuserer fællesforetagendet SESAR's forsknings og innovationsprogram (FogU) på områder såsom

 • optimering af ATM-netværkstjenesten
 • avancerede luftfartstjenester
 • effektive lufthavnsoperationer
 • avanceret, integreret og rationaliseret infrastruktur.

Finansiering

EU's bidrag til SESAR's udviklingsfase er 700 mio. EUR under TEN-T- og FP7-programmerne, der suppleres med 585 mio. EUR under Horisont 2020-programmet. For at tage højde for varigheden af Horisont 2020-programmet, skal alle SESAR's indkaldelser af forslag lanceres inden den 31. december 2020.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 3. marts 2007.

BAGGRUND

Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af fællesforetagendet SESAR. Forordningen er blevet ændret to gange, i 2008 (forordning (EF) nr. 1361/2008) og igen i 2014 (forordning (EU) nr. 721/2014), hvor varigheden af fællesforetagendet SESAR blev forlænget indtil 2024.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1-11)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 219/2007 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 08.02.2016

Top