Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Køb af ejendom i andre EU-lande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Køb af ejendom i andre EU-lande

 

RESUMÉ AF:

Kapitel 4, Kapital og betaling (artikel 63, 64, 65 og 66) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende køb af fast ejendom i andre lande i Den Europæiske Union (EU)

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE ARTIKLER?

De fastsætter de regler, der regulerer kapitalens frie bevægelighed* i Den Europæiske Union (EU), herunder retten til at købe ejendom i et andet EU-land og undtagelser til hovedreglen.

HOVEDPUNKTER

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter hovedreglen for kapitalens frie bevægelighed blandt EU-landene samt mellem dem og ikke-EU-lande. Dette omfatter borgernes ret til at købe ejendom, såsom en feriebolig eller en sekundær bolig.

Den frie bevægelighed gælder alle EU-lande, men på tiltrædelsestidspunktet for nye lande blev der forhandlet visse overgangsperioder og undtagelser for kapitalens frie bevægelighed, der også vedrører køb af ejendom samt landbrugsjord og skovområder i specifikke lande. Disse undtagelser er fastlagt i en række protokoller til TEUF og i tiltrædelsesakterne for EU-landene.

Især gælder, at:

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Kapitalens frie bevægelighed: grundstenen i EU's indre marked og én af de »4 friheder« (sammen med fri bevægelighed for mennesker, varer og tjenesteydelser). Den giver borgere og virksomheder mulighed for at foretage mange investerings-transaktioner i andre EU-lande.

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Tredje del: Interne politikker og foranstaltninger — Afsnit IV: Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital — Kapitel 4: Kapital og betalinger — Artikel 63 (tidligere artikel 56 TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 71)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Tredje del: Interne politikker og foranstaltninger — Afsnit IV: Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital — Kapitel 4: Kapital og betalinger — Artikel 64 (tidligere artikel 57 TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 72)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Tredje del: Interne politikker og foranstaltninger — Afsnit IV: Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital — Kapitel 4: Kapital og betalinger — Artikel 65 (tidligere artikel 58 TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 72-73)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Tredje del: Interne politikker og foranstaltninger — Afsnit IV: Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital — Kapitel 4: Kapital og betalinger — Artikel 66 (tidligere artikel 59 TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 73)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Traktaten mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Republikken Tjekkiet, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Republikken Frankrig, Republikken Italien, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Republikken Portugal, Rumænien, Republikken Slovenien, Republikken Slovakiet, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige og Nordirland (medlemsstater i Den Europæiske Union) samt Republikken Kroatien vedrørende Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 112 af 24.4.2012, s. 6-110)

Dokument vedrørende tiltrædelsesbetingelserne for Republikken Tjekkiet, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Republikken Slovakiet samt tilpasninger til traktaterne som Den Europæiske Union bygger på — protokol nr. 6 om erhvervelse af sekundære boliger på Malta (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 947)

Dokument vedrørende tiltrædelsesbetingelserne for Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige samt tilpasninger til traktaterne som Den Europæiske Union bygger på — protokol nr. 2 om Åland (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 352)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — protokol nr. 32 om ejendomserhvervelse i Danmark (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 317)

seneste ajourføring 16.03.2017

Top