Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anvendelse af visse EU-konkurrenceregler på landbrugsvarer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Anvendelse af visse EU-konkurrenceregler på landbrugsvarer

Denne forordning anvender visse konkurrenceregler gældende i Den Europæiske Union (EU) på produktion af og handel med landbrugsvarer.

DOKUMENT

Rådets forordning nr. 1184/2006 af 24. juli 2006 om anvendelse af visse konkurrenceregler inden for produktion og handel med landbrugsvarer. [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Denne forordning bestemmer, at med visse undtagelser beskrevet herunder, skal artikel 101 til 106 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (tidligere artikel 81 til 86 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF)) gælde for alle aftaler, afgørelser og fremgangsmåder omhandlet i artikel 101(1) og 102 i TEUF (tidligere artikel 81(1) og 82 i TEF) vedrørende produktion af og handel med landbrugsvarer.

Der er tre undtagelser, idet de almindelige bestemmelser ikke gælder for

  • aftaler, vedtagelser og praksis, der udgør en integrerende del af de nationale markedsordninger
  • aftaler, vedtagelser og praksis, der er nødvendige for at nå målene i den fælles landbrugspolitik (PAC)
  • visse aftaler, afgørelser og fremgangsmåder mellem landbrugere og landbrugssammenslutninger, der henhører under et enkelt EU-land, i det omfang disse aftaler ikke medfører en forpligtelse til at holde en bestemt pris, forhindrer konkurrence eller bringer målsætningerne for den fælles landbrugspolitik i fare.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1184/2006

24.8.2006

-

EUT L 214, 24.6.2006

Ændringsretsakt

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1234/2007

23.11.2007

-

EUT L 299, 16.11.2007

Forordning (EF) nr. 361/2008

14.5.2008

-

EUT L 121, 7.5.2008

Forordning (EF) nr. 491/2009

24.6.2009

-

EUT L 154, 17.6.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 1184/2006 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 30.05.2011

Top