Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trafikstyring: Skabelse af et fælles europæisk luftrum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Trafikstyring: Skabelse af et fælles europæisk luftrum

Kommissionen foreslår måder til at optimere styring af lufttrafikken. Disse foreslåede foranstaltninger skal tilfredsstille brugerne - både civile og militære - idet luftrummet er et fælles gode, der bør styres kollektivt uden hensyntagen til grænserne.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 1. december 1999 til Rådet og Europa-Parlamentet : "Skabelse af et fælles europæisk luftrum" [KOM (1999) 614 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen mener at der må iværksættes store foranstaltninger for at garantere, at lufttrafikstyringen svarer til EF-principperne om et velfungerende indre marked og således skabelse af et reelt fælles europæisk luftrum.

Den overbelastning af lufttrafikken, som for øjeblikket er typisk for luftrummet, er et af de mest indlysende beviser, for at dette er nødvendigt. Forsinkelserne ved mange europæiske flyvninger skyldes ofte mætning af luftrummet og af infrastrukturerne. Denne overbelastning kræver, at der iværksættes foranstaltninger for at forebygge krisesituationer for alle brugerne.

Kommissionen mener i denne forbindelse, at skabelse af et fælles europæisk luftrum indebærer både fælles tekniske og operationelle foranstaltninger, men også en kollektiv administrering af luftrummet, for at opnå en betydelig omorganisering af strukturerne og anvendelsen af luftrummet.

Denne omorganisering må bygge på præcise retningslinjer:

  • opdeling i sektorer og fastlæggelse af ruter bør foretages uafhængigt af grænserne. Udnyttelse af luftrummet sker således i henhold til effektivitetskriterier
  • opdeling af luftrummet mellem civile og militære brugere skal tage hensyn til de nye geopolitiske realiteter og foregå i en sammenhængende og effektiv ramme.

Kommissionen er sig bevidst, når den foreslår disse retningslinjer, at enhver indsats og enhver udvikling er afhængig af samarbejde mellem aktørerne. Navnlig skal Eurokontrol (som for øjeblikket består af 28 medlemsstater, hvoraf EF-medlemsstaterne undtagen Finland, som er ved at forhandle tiltrædelse), skal fortsat spille en afgørende rolle ved gennemførelsen af disse foranstaltninger i betragtning af sin ekspertise. Det er dog ikke udelukket, at de Eurokontrol-medlemsstater, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, ikke ønsker at være med til denne omorganisering.

Fællesskabet må i så tilfælde forelægge passende forslag for at gennemføre traktatens målsætning og bruge andre midler.

Det er blandt andet for at undgå hindringer i forbindelse med iværksættelse af disse retningslinjer at Kommissionen har oprettet to arbejdsrammer:

  • der åbnes en dialog med arbejdsmarkedets parter. Det er jo dem, der skal bruge det fælles luftrum og få det til at fungere
  • der oprettes en gruppe på højt niveau med det kommissionsmedlem som formand, der har transport som ansvarsområde. Denne gruppe omfatter de ansvarlige for styring af lufttrafikken i medlemsstaterne og skal bl.a. arbejde på grundlag af forslagene i bilaget til meddelelsen.Foranstaltningerne omfatter bl.a.:

- en vurdering af det europæiske lufttrafikstyringssystems præstation

- udvikling af luftfartsinfrastrukturens kapacitet

- kapacitetsplanlægning

- incitamenter

- forskning og teknologisk udvikling

- systemstandardisering.

Kommissionen forelægger en rapport inden for seks måneder for at kunne foretage en opfølgning af retningslinjerne i nærværende meddelelse.

Seneste ajourføring: 24.01.2007

Top