Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Andre betalingsmidler end kontanter — bekæmpelse af svig og forfalskning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Andre betalingsmidler end kontanter — bekæmpelse af svig og forfalskning

 

RESUMÉ AF:

Rammeafgørelse 2001/413/RIA — Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

Den supplerer andre EU-regler om bekæmpelse af svig i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter. Dette definerer især de typer bedragerisk opførsel, der bør betragtes som strafbare handlinger i alle EU-lande.

HOVEDPUNKTER

I henhold til denne rammeafgørelse behandles svig i forbindelse med alle andre former for betalingsmidler end kontanter (f.eks. kreditoverførsel, direkte debitering, betalingskort) som en strafbar handling, der kan straffes i alle EU-lande med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende effekt.

Strafbare handlinger

Rammeafgørelsen refererer ikke til specifikke overtrædelser af eksisterende national strafferet i EU-lande, da der kan være forskelle fra land til land.

Forskellige typer handlinger defineres på grundlag af, om de er rettet mod:

  • betalingsinstrumentet i sig selv, f.eks. tyveri af et kreditkort eller en rejsecheck
  • processen med betalingsinstrumenter, f.eks. ved at lave en uberettiget bankoverførsel
  • systemet for bestilling, opsamling, behandling, clearing og afregning af betalingstransaktioner, f.eks. ved at fremstille eller anskaffe et edb-program, der muliggør uberettigede bankoverførsler.

Sanktioner

  • Rammeafgørelsen kræver, at alle de ovenfor nævnte typer adfærd kan klassificeres som strafbare handlinger i alle EU-lande.
  • EU-lande skal fastlægge sanktioner for disse handlinger, afhængigt af om det er personer eller organisationer, der begår dem.
  • Sådanne sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til den strafbare handling og have afskrækkende virkning. EU-landene har et vist råderum til at fastlægge alvorsgraden og karakteren og omfanget af de gældende sanktioner.

Samarbejde og udveksling af oplysninger

Rammeafgørelsen kræver også, at EU-landene skal give gensidig bistand til retlige procedurer i forbindelse med disse handlinger. Derudover skal de oprette kontaktpunkter eller anvende eksisterende mekanismer for at sikre, at der kan udveksles oplysninger om sådanne handlinger.

Samarbejde om bekæmpelse af svig og forfalskning i EU er mulig på grund af en række foranstaltninger, mekanismer, agenturer og institutioner, herunder:

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 2. juni 2001. EU-landene skulle indarbejde den i den nationale lovgivning inden den 2. juni 2003.

HOVEDDOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter (EFT L 149, 2.6.2001, s. 1-4)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 514/2014 af 16. april 2014om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112-142)

Rapporter

Kommissionens rapport på grundlag af artikel 14 i Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter (KOM(2004) 346 endelig udg., 30.4.2004)

Beretning fra Kommissionen — Anden rapport på grundlag af artikel 14 i Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter (KOM(2006) 65 endelig udg., 20.2.2006)

seneste ajourføring 01.08.2016

Top