Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikker brug af mobiltelefoner om bord på fly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikker brug af mobiltelefoner om bord på fly

 

RESUMÉ AF:

Beslutning 2008/294/EF — brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE BESLUTNING?

  • Den fastsætter fælles regler for sikker brug af mobiltelefoner om bord på fly (MCA-tjenester), der giver passagerer mulighed for at foretage opkald samt sende og modtage beskeder (GSM-modus), mens de flyver over Europa.
  • Den er efterfølgende blevet ændret af afgørelse 2013/654/EU for også at give mulighed for, at passagerers mobilenheder opretter forbindelse til flyets modtager/sender via 3G og 4G mobil telekommunikationsteknologi. Dette giver mulighed for at benytte bredbåndstjenester såsom internetadgang på fly udstyret med MCA.

HOVEDPUNKTER

Den overordnede ramme for brug af mobiltelefoner om bord på fly afhænger af to faktorer:

Den tilladelse, der udstedes af ét land vedrørende MCA-udstyrs overholdelse af kravene, er gyldig i alle EU-landene. Dette vil give passagerer uafbrudt adgang til MCA-tjenester på hele EU’s område.

Anvendelsesområde

  • Denne beslutning vedrører kun de tekniske krav, der er nødvendige for at oprette forbindelse mellem passagerens egen mobile enhed og flyets modtager/sender, der er installeret inde i passagerkabinen.
  • Den regulerer ikke, hvordan signalet overføres mellem flyet og jorden eller nogen forhold vedrørende tilladelser, kommercielle forhold eller forhold vedrørende luftfart.
  • Installation af et MCA-system er kun nødvendig, hvis luftfartsselskabet har planer om at tilbyde MCA-tjenester til passagererne. I dette tilfælde kan luftfartsselskabet af hensyn til passagerernes bekvemmelighed beslutte, om det kun vil tillade datatjenester eller også tillade stemmeopkald.

Drift

  • Passagerers mobile enheder forbindes til et mobilnet om bord (flyets basisstation), der kommunikerer med jorden, normalt via satellit.
  • For at forebygge, at passagerernes telefoner skaber interferens med jordbaserede radiokommunikationsnet, kan systemet kun aktiveres, når flyet er over 3 000 m/10 000 fod.
  • Mellem jorden og 3 000 m skal mobile enheder være i flytilstand.
  • Over 3 000 m vil kabinepersonalet informere passagererne på fly udstyret med MCA om, at de kan skifte over til »normal« tilstand og foretage samt modtage opkald osv., på samme måde som på jorden.
  • Roamingtjenester tilbydes mod et gebyr, der besluttes af luftfartsselskabet og/eller udbyderen af telekommunikationstjenesten, og de falder uden for denne beslutnings anvendelsesområde.

Sikkerhed

Før en komponent må installeres om bord på et fly, skal hver komponent have en luftdygtighedscertificering, der udstedes af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur. Derfor er MCA-systemet sikkert fra et luftfartsmæssigt synspunkt.

EU-landene kan indføre tekniske restriktioner for at forebygge interferens med og forstyrrelser af de jordbaserede telekommunikationsnet fra signaler, der sendes til og fra luftpassagerers mobile enheder.

HVORNÅR GÆLDER BESLUTNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 7. april 2008.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Kommissionens beslutning 2008/294/EF af 7. april 2008 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Fællesskabet (EUT L 98 af 10.4.2008, s. 19-23)

Efterfølgende ændringer til beslutning 2008/294/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens henstilling af 7. april 2008 om tilladelser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Det Europæiske Fællesskab (meddelt under nummer K(2008) 1257) (EUT L 98 af 10.4.2008, s. 24-27)

seneste ajourføring 28.06.2016

Top