Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af skibe og havnefaciliteter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af skibe og havnefaciliteter

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 725/2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

 • Alle EU-lande skal fuldt ud anvende den ændrede SOLAS og den internationale kode for sikring af skibe og havnefaciliteter for international søtransport senest 1. juli 2004. For passagerskibe, der sejler i indenlandsk fart, er tidsfristen 1. juli 2005.
 • Senest 1. juli 2007 skal alle EU-lande efter en obligatorisk sikringsrelateret risikovurdering træffe beslutning om, i hvilket omfang de vil anvende bestemmelserne på andre kategorier af skibe i indenlandsk fart.
 • Hvert EU-land informerer IMO, Europa-Kommissionen og de andre EU-lande om, hvilke foranstaltninger der er taget. Dette omfatter detaljer om kontaktpunkter for maritim sikring udpeget af hvert EU-land.
 • Skibe omfattet af de specielle foranstaltninger, som har til hensigt at anløbe en havn i EU, skal tilvejebringe sikringsrelaterede oplysninger til de relevante nationale myndigheder:
  • mindst 24 timer i forvejen, eller
  • senest når skibet forlader den foregående havn, hvis rejsen er kortere end 24 timer, eller
  • så snart anløbshavnen bliver kendt, hvis den var ukendt ved afrejsen.
 • Skibe, der sejler rutefart mellem indenlandske havne eller mellem to EU-lande, kan undtages for at fremlægge forudgående ankomstoplysninger, så længe de gør dette ved anmodning fra myndighederne.
 • Nationale myndigheder fører oversigt over virksomheder og skibe, der er undtaget, og opdaterer jævnligt denne.
 • Senest 1. juli 2004 skulle EU-landene udpege et nationalt kontaktpunkt for maritim sikring.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juli 2004.

* VIGTIGE BEGREBER

Maritim sikring: en kombination af forebyggende foranstaltninger, der har til formål at beskytte søfarten og havnefaciliteterne mod trusler om forsætlige ulovlige handlinger.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6-91)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 725/2004 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 01.08.2016

Top